Un total de 26 concellos súmanse ao convenio para que a Xunta xestione as sancións covid

O obxectivo é axilizar os procedementos e paliar a carga administrativa daqueles expedientes de competencia municipal
Axentes da Policía Local da Coruña. POLICÍA LOCAL CORUÑA
photo_camera Efectivos da Policía Local da Coruña. ARQUIVO

Un total de 26 concellos adheríronse ao convenio para a tramitación por parte da Xunta de Galicia das sancións relacionadas co covid-19 que son competencia municipal, tras a firma do acordo entre o Goberno galego e a Fegamp.

A Administración autonómica prestará aos municipios que se somen ao convenio a asistencia técnica e material precisa para a tramitación dos procedementos sancionadores cando tal incumprimento sexa no ámbito que alcance a competencia dos concellos co obxectivo de contribuír a axilizar os procedementos e paliar a súa carga administrativa.

Os municipios que se adhiran ao presente convenio comprométense a iniciar, instruír e resolver os procedementos sancionadores debendo remitir á Xunta a información precisa para que esta poida executar encoméndaa de xestión.

O Goberno galego está a tramitar os procedementos sancionadores que son da súa competencia por referirse a cuestións puramente sanitarias, como as corentenas ou illamentos, pero hai outros expedientes que se refiren en maior medida a competencias municipais, das que se ocupan os concellos tradicionalmente. Son casos como o incumprimento de horarios, os aforamentos máximos ou os controis de aglomeracións de persoas.

"En calquera caso –sinala o Goberno galego–, o importante é que se cumpra o réxime sancionador. Por iso, a pesar de que esta é unha competencia local, a Xunta prestará a colaboración necesaria para axudar aos concellos que carezan de medios a tramitar os expedientes sancionadores".

A Administración autonómica encargarase da elaboración, xestión e notificación dos distintos trámites dos procedementos sancionadores derivados do covid-19, polo que o Goberno galego disporá de unidades tramitadoras base, supervisoras e de coordinación que se encargarán de elaborar material dos trámites en auxilio técnico dos instrutores dos procedementos designados polos concellos, que se encargarán da formalización dos actos de carácter xurídico.

Comentarios