El tiempo
martes. 05.07.2022
El tiempo

Un total de 26 concellos súmanse ao convenio para que a Xunta xestione as sancións covid

Axentes da Policía Local da Coruña. POLICÍA LOCAL CORUÑA
Efectivos da Policía Local da Coruña. ARQUIVO
O obxectivo é axilizar os procedementos e paliar a carga administrativa daqueles expedientes de competencia municipal

Un total de 26 concellos adheríronse ao convenio para a tramitación por parte da Xunta de Galicia das sancións relacionadas co covid-19 que son competencia municipal, tras a firma do acordo entre o Goberno galego e a Fegamp.

A Administración autonómica prestará aos municipios que se somen ao convenio a asistencia técnica e material precisa para a tramitación dos procedementos sancionadores cando tal incumprimento sexa no ámbito que alcance a competencia dos concellos co obxectivo de contribuír a axilizar os procedementos e paliar a súa carga administrativa.

Os municipios que se adhiran ao presente convenio comprométense a iniciar, instruír e resolver os procedementos sancionadores debendo remitir á Xunta a información precisa para que esta poida executar encoméndaa de xestión.

O Goberno galego está a tramitar os procedementos sancionadores que son da súa competencia por referirse a cuestións puramente sanitarias, como as corentenas ou illamentos, pero hai outros expedientes que se refiren en maior medida a competencias municipais, das que se ocupan os concellos tradicionalmente. Son casos como o incumprimento de horarios, os aforamentos máximos ou os controis de aglomeracións de persoas.

"En calquera caso –sinala o Goberno galego–, o importante é que se cumpra o réxime sancionador. Por iso, a pesar de que esta é unha competencia local, a Xunta prestará a colaboración necesaria para axudar aos concellos que carezan de medios a tramitar os expedientes sancionadores".

A Administración autonómica encargarase da elaboración, xestión e notificación dos distintos trámites dos procedementos sancionadores derivados do covid-19, polo que o Goberno galego disporá de unidades tramitadoras base, supervisoras e de coordinación que se encargarán de elaborar material dos trámites en auxilio técnico dos instrutores dos procedementos designados polos concellos, que se encargarán da formalización dos actos de carácter xurídico.

Un total de 26 concellos súmanse ao convenio para que a Xunta...
Comentarios