Aquí tes o adianto do Táboa Redonda: 'Corpo a corpo'

Táboa Redonda
María Piñeiro describe o arco que traza da ensaísta Roxanne Gay dende unha violación ata a obesidade mórbida. Javier Nogueira explica por que a implosión do romanticismo fixo o ano 1853 excepcional para a música. A serie Euphoria amosa os adolescentes de Estados Unidos, unha xeración desesperada que soamente se redime na cerimonia da troula. Ramón Rozas revelanos a existencia da editorial La Umbría y La Solana, que traslada autores portugueses ao español. Portorosa explica á filla que Elvis tiña todo, mesmo a infelicidade. Antonio Costa Gómez fálanos de Tristán Corbière, que asomaba ao balcón vestido de bispo e transtornou a poesía. Jaureguizar comenta as mellores películas para durmir.

Comentarios