Encuesta

Que lle parece que Rajoy se negara a responder a unha pregunta en inglés?

40 %
60 %
Comentarios