Os inquilinos poden pedir unha rebaixa da renda se non se abre a piscina

A Organización de Consumidores e Usuarios estima que a rebaixa sería de entre o 10% e un 20%
Generated by  IJG JPEG Library

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) considera que os inquilinos cuxas comunidades de veciños decidiron non abrir a piscina este verán pola Covid-19 poden pedir ao arrendatario unha redución da renda durante os meses do seu uso habitual nos que non estará dispoñible.

A modo orientativo, OCU estima entre un 10% e un 20% a redución da renda sempre que o uso da piscina estea contemplado no aluguer, xa que se podería considerar un incumprimento parcial do contrato por parte do propietario.

No entanto, a organización aconsella que as partes cheguen a un acordo razoable que pode consistir na rebaixa da renda ou noutra compensación.

En canto aos propietarios, OCU aconséllalles que decidan como administrar o superávit que xera a decisión de non apertura respecto do gasto orzado.

Algunhas comunidades de veciños decidiron non abrir a piscina este verán ao considerar excesivo o gasto que debesen afrontar para garantir as medidas de seguridade e prevención en relación coa Covid-19.

OCU recorda que o respecto das normas de distancia e hixiene implicará máis gasto para todas as piscinas, pero a contía variará moito en función das características propias de cada instalación, o aforamento habitual, o espazo dispoñible, o número de veciños, etc.

Nalgúns casos é necesaria a contratación de máis persoal (para o control do aforamento, a aplicación das medidas de limpeza, etc.) e noutro non.

En calquera caso, segundo a organización, abrir a piscina este ano é máis caro que o anterior e haberá que tomar medidas para organizar os espazos e garantir as distancias, o que pode levar quendas rotativas de uso ou outras similares.

Se os veciños deciden non abrila, o gasto que estaba orzado para esta partida neste exercicio, non se consumirá, ou se consumirá só nunha pequena parte.

OCU aconsella que as contas se fagan ao peche do exercicio e nese momento decidan que facer co superávit, aínda que recorda que a decisión corresponde á xunta de propietarios, e hanse de someter ao que decida a maioría. 

Comentarios