A Policía distribuirá as primeiras 300 pistolas eléctricas para o seu uso "disuasorio"

Os dispositivos atópanse regulados no vixente Regulamento de Armas como arma de uso policial
Control Policía Nacional. ARCHIVO
photo_camera Policía Nacional. ARCHIVO

A Policía Nacional aprobou o protocolo interno polo que distribuirá "proximamente" as primeiras 300 pistolas eléctricas para uso "eminentemente disuasorio", aínda que de forma restrinxida a aqueles axentes que superen previamente a formación teórico-práctica necesaria para a súa tenencia, uso e manexo. O seu uso esixe "porporcionalidad" e queda supeditado a que se esgoten todas as vías de diálogo, negociación e mediación posibles". 

Segundo informou a Policía, aos 300 dispositivos electrónicos adquiridos para este ano sumaranse outros 700 nos dous seguintes exercicios. A distribución e asignación a diversas unidades e servizos, "principalmente uniformados", se enclava nun uso "eminentemente disuasorio" e "restrinxido" a aqueles axentes que superen a formación teórico-práctica. 

Os dispositivos atópanse regulados no vixente Regulamento de Armas como arma de uso policial cuxa utilización estará reservada, previa dotación, ao persoal expresamente habilitado da Policía Nacional. A asignación e supervisón de formación asúmea a División Económica e Técnica e persoal docente da División de Formación e Perfeccionamento. 

Durante o mes de novembro vaise a formar na Escola Nacional de Policía a 66 axentes, que se encargarán á súa vez de impartir os coñecementos sobre o manexo dos dispositivos electrónicos de control nos diferentes persoais policiais. 

"Adoptouse que o dispositivo electrónico de control é un instrumento idóneo para o cumprimento da función policial"

A Policía Nacional elaborou un protocolo que recolle as condicións de utilización, así como as normas básicas de seguridade ou as revisións periódicas dos dispositivos para, entre outros obxectivos, "realizar un uso efectivo e garante dos dereitos do suxeito pasivo". 

Así, os axentes unicamente poderán recorrer ao uso do dispositivo electrónico de control cando resulte pertinente "de acordo cos criterios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade na utilización dos medios ao seu alcance, e unha vez esgotadas todas as vías de diálogo, negociación e mediación posibles".

SISTEMA PARA IDENTIFICAR ARMA E AXENTE. Os dispositivos electrónicos de control incorporan varios elementos tecnolóxicos que permiten a trazabilidad e control posterior do seu uso, como son un rexistro interno de actividade e un número de serie único e unha codificación para cada un dos dispositivos e os cartuchos. Se disporá dun sistema de rexistro que permita identificar ao persoal policial que tivo acceso a cada un dos dispositivos e as circunstancias en que se usaron. 

Esta adquisición a Policía enmárcaa dentro do compromiso de incorporar "calquera avance ou innovación tecnolóxica que poida reverter nunha mellora dos servizos e os procedementos". "Adoptouse que o dispositivo electrónico de control é un instrumento idóneo para o cumprimento da función policial", argumenta.

O persoal da Policía Nacional que vaia recibir como material de dotación o bastón policial extensible recibirá unha formación específica

15.384 BASTÓNS POLICIAIS EXTENSIBLES. A Dirección Xeral da Policía adquiriu tamén 15.384 bastóns policiais extensibles para ser incorporados como material de dotación aos axentes da Policía Nacional habilitados. "Trátase dun elemento coercitivo discreto, de cómoda portabilidad, que produce un eficaz efecto disuasorio ao ser despregado por inercia, debido ao ruído xerado polos diferentes tramos ao encastrarse entre si", sinala a Policía. 

Ademais, destaca que "grazas á súa gran versatilidade" é válido como instrumento de rescate e liberación, ao contar coa dureza estrutural suficiente como para ser utilizado como panca. 
Recollido no vixente Regulamento de Armas, o bastón policial extensible autoblocante é unha arma de uso policial e a súa utilización estará reservada ás Forzas e Corpos de Seguridade, previa dotación e consecuente habilitación tras recibir unha formación específica sobre a súa manipulación, mantemento e correcta utilización. 

O persoal da Policía Nacional que vaia recibir como material de dotación o bastón policial extensible recibirá unha formación específica, a cal deberá incluír aspectos prácticos como a manipulación, o mantemento e a correcta utilización deste medio, pero tamén coñecementos teóricos sobre os procedementos de traballo e as normas deontolóxicas que se aplican á utilización das armas e ferramentas de uso policial. 

Así mesmo, publicaranse as preceptivas instrucións sobre a utilización do bastón policial extensible de dotación que, entre outros aspectos, regulará o seu uso, o persoal habilitado para a súa utilización e o seu correcto mantemento. 

Comentarios