lunes. 24.01.2022 |
El tiempo
lunes. 24.01.2022
El tiempo

Os accionistas e acredores do Popular afectados pola resolución do banco quedan sen compensación

Oficina del Banco Popular. EFE
Oficina do Banco Popular. EFE

A Xunta Única de Resolución considera que non lles corresponde indemnización porque un informe concluíu que terían sufrido maiores perdas se se seguira un procedemento nacional de insolvencia

A Xunta Única de Resolución (JUR) decidiu de forma preliminar non compensar os accionistas e acredores do Banco Popular afectados pola resolución da entidade o ano pasado porque un informe concluíu que terían sufrido maiores perdas de seguirse un procedemento nacional de insolvencia. "A JUR decide de forma preliminar, sobre a base das conclusións do informe 'Valoración 3' que non ten intención de pagar unha compensación a antigos accionistas e acredores do Banco Popular afectados pola decisión de resolución", explica a institución europea nun comunicado. No entanto, a entidade presidida pola alemá Elke König antes de tomar unha decisión formal debe completarse ao procedemento que abriu para que os afectados pola operación presenten os seus comentarios e alegacións. 

A decisión da JUR fundaméntase nas conclusións do informe elaborado por Deloitte que debía determinar se os accionistas e acredores do Popular recibisen un mellor trato no caso en que se liquidou a entidade seguindo o procedemento nacional de insolvencia en lugar do procedemento a nivel europeo.  "Deloitte conclúe que para os accionistas e acredores afectados non cabería esperar ningunha recuperación nun procedemento de insolvencia ordinario, incluso no escenario considerado como máis optimista e, como resultado, non hai diferenza de trato en comparación coa acción de resolución", afirma a JUR. 

A institución comunitaria resalta que, segundo o documento do Deloitte, a apertura dun procedemento de insolvencia ordinario en xuño de 2017 "resultaría nunha liquidación non planificada" que "destruíse valor 'per se'". Entre os motivos que cita están un cesamento "abrupto" da actividade de negocio, a perda de clientela, un proceso "ineficiente" de realización de activos e reclamacións e custos adicionais "a miúdo significativos".

PÉRDIDAS DE ATA 34.000 MILLÓNS. O informe de Deloitte considera tres escenarios de tempo alternativos (18 meses, 3 anos e 7 anos) de cara á liquidación mediante un procedemento de insolvencia ordinario e para cada un deles presenta o mellor e o peor resultado posible. O documento conclúe que nos seis casos as perdas para os acredores do Popular fosen "moito maiores" que as asumidas no procedemento de resolución, que cifra en 11.400 millóns: 9.400 dos accionistas e 2.000 millóns de titulares de débeda subordinada. Engade ademais que os clientes, incluídos os depositantes, tamén sufrirían perdas. 

Así, no escenario de 18 meses, considerado "altamente improbable" por Deloitte, os acredores de renda variable e subordinados sufrirían perdas equivalentes ao 100% do valor dos seus dereitos, mentres que os acredores non asegurados tamén sufrirían perdas de entre 8.000 millóns de euros e 14.000 millóns. Neste escenario, as perdas no mellor dos casos ascenderían a 28.200 millóns e a 34.100 millóns no peor. 

Doutra banda, o escenario de tres anos —considerado por Deloitte como o período mínimo para liquidar activos de xeito eficiente— dese como resultado unhas perdas para os acredores ordinarios de entre 5.800 e 11.500 millóns. As perdas totais, xa que logo, ascenderían a entre 26.000 e 31.000 millóns no mellor e o peor dos casos, respectivamente. 

Finalmente, Deloitte calculou que un escenario de sete anos resultaría nunhas perdas para os acredores ordinarios de entre 3.300 millóns e 8.500 millóns, polo que as perdas totais serían de entre 23.400 e 28.700 millóns. Así mesmo, o informe remarca que nun escenario de insolvencia o Fondo de Garantía de Depósitos sufriría unhas perdas de entre 1.800 e 2.200 millóns de euros. E ademais exclúe calquera "efecto negativo no sector financeiro español ou na economía que poderían resultar dunha liquidación non planificada de Banco Popular".

ABRE A FASE DE REXISTRO. A JUR tamén abriu este luns a primeira fase do procedemento para que antigos accionistas e acredores afectados pola resolución do Popular soliciten "ser escoitados". Esta fase estenderase ata o 14 de setembro ás 12.00 horas e neste tempo os afectados pola resolución poderán rexistrarse co obxectivo de demostrar a súa elixibilidade. 

Nunha segunda fase, aqueles accionistas e acredores que proben que sufriron perdas na resolución terán o dereito a expresar por escrito os seus comentarios con respecto á decisión adoptada este luns de non compensarlles polas conclusións do informe de Deloitte. 

A institución presidida por König garantiu que "todos os comentarios que se acheguen nesta segunda fase serán debidamente analizados e tidos en conta para preparar a decisión final da JUR sobre se se concederá ou non unha compensación". 

Os accionistas e acredores do Popular afectados pola resolución do...
comentarios