Bruxelas propón pescar un 28% máis de pescada no Gran Sol e un 14% menos en augas ibéricas

Manexa fortes subidas para o galo tanto ao norte como ao sur e dá unha de cal e outra de area co rape para 2019 

Expositor de una pescadería con merluza. AEP
photo_camera Expositor dunha pescadería con pescada. AEP

A Comisión Europea lanzou este mércores a súa esperada proposta de totais admisibles de captura (TAC) e cotas para o Atlántico e o mar do Norte en 2019 abrindo un escenario con importantes melloras e algún recorte sobre as posibilidades de pesca deste ano en especies con interese para Galicia. Entre os aspectos positivos da oferta de Bruxelas está o repunte do 28% exposto para a pescada no Gran Sol, un incremento incluso algo superior ao aconsellado polos científicos do Consello Internacional para a Explotación do Mar que nada ten que ver co recorte do 7% aplicado en 2018 e constata o bo estado do recurso. No caso do golfo de Biscaia, a alza proxectada é do 23%.

En cambio, para esta especie en augas ibéricas a intención de Bruxelas é rebaixar por quinto ano a cota, neste caso un 14%, algo máis do que expuñan os científicos á vista do aumento da biomasa e do descenso da mortalidade por pesca, que indican que o recurso está en fase de recuperación. Para 2018 pactouse finalmente un descenso do 12% que suavizou considerablemente a proposta inicial, polo que este ano pode volver ocorrer coa loita da delegación española.

O sector traballa xa para mellorar ese punto de partida en decembro, coa preocupación do afrontar o veto total a descártelos 

En contraposición, a Comisión avoga por extraer de galo un 35% máis ao sur, unha subida máis intensa que a do 20% deste ano. Con todo, o máis destacado para esta especie é o repunte do 40% exposto para o golfo de Biscaia —que contrasta co recorte anterior—, e do 49% no Gran Sol. 

Neste emblemático caladoiro o contrapunto pono o rape, pois se proxecta un descenso do 2% tras un 2018 coa cota conxelada. Esta pretensión de Bruxelas "sorprende" á Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), pois os expertos do Icex recomendaban un incremento do 10,7% nesa zona. "Non entendemos por que a CE non respecta as directrices dos científicos", sinala o director xerente de Arvi, José Antonio Suárez Llanos.

O sector leva varios anos reivindicando unha subida e haberá que esperar ao cume de decembro para ver se se consegue nas negociacións entre os países. Onde si se expón unha alza para esta especie é en augas ibéricas, en concreto do 2%, aínda que os expertos do Icex vían marxe para unha subida máis forte. En todo caso, hai que ter en conta que a partir de xaneiro o veto aos descartes aplicarase sobre o conxunto das pesqueiras, o que supón que os barcos terán que levar a porto todas as capturas, tamén as involuntarias, e estas descontaranse das posibilidades de pesca que teñan asignadas para a súa especie principal. O Executivo comunitario precisa que as cantidades que pon sobre a mesa de cara á negociación dos días 17 e 18 de decembro descontan xa as exencións fixadas na obrigación de desembarque, insuficientes a ollos do sector para afastar a pantasma do amarre.

MÁS XURELO. Entre as boas noticias que a proposta da Comisión trae para Galicia, en concreto para o cerco, o arrastre e as artes menores, están os incrementos de cota para o xurelo. Bruxelas pide un aumento do 18% no Cantábrico Noroeste, algo inferior á subida do 21% para este ano, e abre a porta a un forte repunte do 69% das capturas desde Fisterra cara ao sur (zona IXa) tras o tesoirazo do 24% aplicado en 2018. Tomando como exemplo este caso, o xerente da OPP de Lugo, Sergio López, advirte do impacto que pode ter sobre a flota o feito de que haxa "variacións tan grandes" nas cotas dun ano para outro, polo que reclama "máis estabilidade".

Pese ao alivio co xurelo, sobre a flota de litoral planea a sombra dunha nova baixada na cota de xarda, que está por definir e ten en albas a un sector que sostén que o recurso mellorou considerablemente. "A proposta de redución que se baralla non coincide coa situación do stock", alega López. Neste punto, crítica que en ocasións as recomendacións dos científicos "chegan tarde" e xa non se axustan ao estado real dunha poboación.

VETO AO LAGOSTINO. Outro aspecto a sinalar da proposta de Bruxelas é que estende a 2019 a veda á captura de lagostino no Cantábrico imposta en 2016. En todo caso, presentaranse estudos do Instituto Español de Oceanografía que mostran que a situación desta especie está mellor para tratar de evitar que continúe o peche.

Pendentes de fixar están as cotas de anchoa e raia en augas ibéricas, e tamén a de bacaladilla, que depende dunha negociación paralela que se coñecerá previsiblemente a final de ano. 

Comentarios