A metade das empresas galegas traballan ao 60% da súa actividade habitual

Un 83% dos empresarios da comunidade considera que a súa situación é negativa ou moi negativa
Gente con mascarilla en una terraza. ALEJANDRO GARCÍA (EFE)
photo_camera Gente con mascarilla en una terraza. ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

O 83% dos empresarios galegos considera que a súa situación é negativa ou moi negativa e un 49% dos enquisados traballa actualmente a menos do 60% da súa actividade habitual respecto da situación previa á pandemia.

Así se desprende do barómetro realizado por Cadena Ser Galicia en colaboración coa auditora KPMG sobre o impacto da Covid-19 nas empresas galegas, no que se pon de manifesto que a pandemia está a marcar de xeito importante o contexto económico.

Concretamente en Galicia, en relación coa previsión para os próximos tres meses, máis do 70% das empresas consideran que o seu nivel de actividade será superior ao 60%, mentres a visión dos enquisados de aquí a un ano mostra unha perspectiva máis positiva, xa que máis dun 79% sinala que o seu nivel de actividade será superior ao 60% e, delas, un 25% cre que a súa actividade será superior ao 100%.

A crise do coronavirus tamén tivo impacto nos plans de investimento das empresas galegas. En particular, o 51% dos enquisados afirman que os seus plans de investimento víronse reducidos actualmente a consecuencia da pandemia, e de cara aos próximos meses, as perspectivas melloran de forma moderada, xa que 4 de cada 10 apuntan que se manterán igual no próximo trimestre mentres que un 21 % das empresas sinalan que o seu investimento aumentará nos próximos doce meses.

Sobre as necesidades de financiamento, máis da metade das empresas galegas afirman non necesitar financiamento na actualidade e cerca do 13 % declara necesitar menos de 50.000 euros, porcentaxe que se mantén cando se lles pregunta nos próximos 3 e 12 meses.

Daqueles que solicitaron financiamento para a súa empresa por mor da expansión do coronavirus, despréndese do barómetro que un 38 % destaca facer o trámite sen atopar problemas, e, pola contra, un 12 % dos enquisados afirman ter que achegar garantías adicionais, mentres que un 9 % atópase con elevadas comisións e tipos de interese.

A Covid-19 causou estragos en todos os ámbitos da empresa, pero destaca especialmente a demanda de produtos ou servizos, onde o 68 % dos enquisados apuntan experimentar un impacto máis negativo. A continuación sitúase a actividade produtiva/prestación de servizo (59%) e a distribución (46%).

En canto á toma de decisións, as empresas galegas xa tomaron medidas en todas as áreas, entre as que destacan a actividade produtiva/prestación de servizo (57%), administración e finanzas (49%), área comercial (46%) e recursos humanos (44%).

Do mesmo xeito que o resto de España, as empresas de Galicia tiveron que adaptarse ao teletrabajo en tempo marca. Para un 60 % a pandemia produciu un maior nivel de teletraballo, porcentaxe que tamén se refire aos cambios nas medidas de seguridade e saúde. Con vistas ao futuro, as perspectivas das empresas galegas céntranse nunha maior transformación dixital (39%), un maior nivel de teletrabajo (38 %) e un maior investimento en ciberseguridad (37%).

Achega do impacto sobre os empregados das empresas galegas, un 43 % dos enquisados afirma que, actualmente, o seu persoal mantense, fronte a un 26% que apunta que se reduciu. Para os próximos 3 meses, un 47 % dos participantes cre manterá aos seus traballadores, mentres que o 20% prevé unha redución.

Pola súa banda, de cara aos próximos 12 meses, os empresarios da rexión son máis optimistas, sendo un 47 % os que prevén que o persoal se manterá igual mentres que un 14 % consideran que aumentará. Tamén cabe destacar que o 47 % dos participantes afirman xa tomar medidas coa flexibilización da xornada de traballo, así como un 29% que di tomar medidas realizando un Erte ou redución de xornada por forza maior, mentres que un 26% anticiparon vacacións.

Ante esta situación, os datos do barómetro indican que as empresas demandan por parte da Administración acciones en materia tributaria (52%) e medidas que permitan aumentar a súa liquidez (43%). Outras medidas que consideran importantes son a atracción de investidores (43%), o apoio á dixitalización (36%) e a internacionalización (23%). 

Comentarios