Un xuíz declara abusiva a comisión de mantemento dunha conta corrente

A resolución resulta relevante porque "abre unha nova fronte de abusividade nas cláusulas financeiras"

Maza dun xuíz. PIXABAY
photo_camera Maza dun xuíz. PIXABAY

Unha sentenza dun xulgado guipuscoano declara abusivas distintas cláusulas dunha conta corrente, entre elas a comisión de mantemento, e condena á Caixa Rural de Navarra a reintegrar aos clientes afectados as cantidades cobradas por estes conceptos.

Segundo explicaron a Efe os avogados Maite Ortiz e José María Erauskin, que representaron á parella prexudicada neste caso, a resolución, emitida polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Tolosa, resulta relevante porque "abre unha nova fronte de abusividade nas cláusulas financeiras".

Ambos os letrados aclaran que nesta ocasión o xulgado non se refire á presunta abusividade de cláusulas de préstamos como vén sendo habitual, senón que se refire a cláusulas "que todos temos nos contratos de contas correntes". En concreto, a resolución, á que tivo acceso Efe, pronúnciase sobre as cláusulas relativas ás comisións de mantemento da conta corrente, administración, de descuberto e a de reclamación de posicións debedoras vencidas.

Os feitos axuizados remóntanse ao 29 de xullo de 2009 cando, segundo o escrito xudicial, datado o pasado 28 de febreiro, a parella afectada asinou un contrato de apertura dunha conta persoal que incluía 29 cláusulas, entre elas as que agora foron declaradas nulas.

A sentenza explica que estas comisións non obedecían "a un efectivo servizo prestado" se non que pretenden "compensar á entidade demandada por servizos ficticios" sexan estes o "mero mantemento dunha conta, a súa administración ou os gastos soportados pola reclamación dos impagados". Unha circunstancia que, segundo o texto, determina que sexan declaradas como "nulas" e deban "entenderse como non postas" por resultar "abusivas" xa que os servizos supostamente prestados "deben ser efectivos, non meramente hipotéticos".

Precisa neste sentido que "o mantemento dunha conta non permite entender que obedeza a un servizo efectivo", á vez que aclara "o mantemento da rede de oficinas non é equivalente ao dunha conta en si, respecto da que non se entende acreditado un servizo que o xustifique e exclúa así unha nulidade que non pode ser declarada".

A sentenza sinala tamén que o incremento "unilateral da cota de mantemento" que se produciu neste caso, ao pasar de 30 a 60 euros, "mediante comunicación unilateral", "subliña o abusivo" desta cláusula. "O mesmo cabe dicir da comisión de administración, consistindo nun mero apuntamento, así como da correspondente ao descuberto", remarca o escrito.

Por ese motivo, a sentenza condena á entidade a reintegrar as cantidades cobradas por estes conceptos e os seus correspondentes intereses. Esta sentenza non é firme e pode ser recorrida en apelación ante a Audiencia de Gipuzkoa no prazo de vinte días.