Opinións de Ánxel Fole

Escribir en galego

TIPICIDADE EN galego non é mesmo que escribir en castelán. Cada fala ten a súa pecualiaridá e as súas carauterísticas, que integran a súa tipicidade . A tipicidade do galego é verdadeiramente inconfundíbel cas das outras falas do solar ibérico. Ten notas propias e moi súas. Mais non temos unha…