Opinións de Ramón Otero Pedrayo

A revolta do Casdenón

Á DEREITA pola encosta, inzáronse vastos de piñeiros. Aínda son novos. Inda non apodreceron os tacós dos vellos. Poucos se lembran hoxe, pois bulen os novos ritmos do mundo, do vinculeiro da Casa de Abaixo, chamada asín por estare entobada no fondal da ribeiriña. Era, en seis parroquias en roda,…