Vídeos

Cantos cangrexos ves?

Un acuario de San Diego (Estados Unidos) captou o momento no que un cangrexo muda de caparazón. E onde parece que hai dous, en realidade hai só un.