Os alumnos de Primaria e Secundaria poderán estudar a materia de Cultura das Relixións

O documento, que inclúe a aprobación de ao redor de 300 das máis de 1.160 emendas presentadas polos grupos parlamentarios, será votado este xoves no Congreso
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. ZIPI (EFE)
photo_camera A ministra de Educación, Isabel Celáa. EFE

A Comisión de Educación elevou á presidenta do Congreso o ditame que aprobou o pasado xoves sobre a Lomloe ou lei Celaá, que inclúe como novidades, a través de emendas, que o castelán non é lingua vehicular e que en Primaria e Secundaria poderase estudar Cultura das Relixións.

O ditame, de 113 páxinas e asinadas polo presidente da Comisión de Educación da Cámara Baixa, o socialista Sergio Gutiérrez, reflicte as novidades que se incorporaron coa aprobación de ao redor de 300 das máis de 1.160 emendas que presentaron todos os grupos parlamentarios.

O documento, ao que hoxe tivo acceso Efe, será votado este xoves no Pleno do Congreso, onde previsiblemente o papel do castelán será unha cuestión polémica, xa que o PP, Cidadáns, Vox e UPN foron moi críticos coa retirada na norma de que o castelán é a lingua vehicular do ensino.

Por outra banda, xunto á materia de Relixión, que será de oferta voluntaria, de acordo cos tratados coa Santa Sé en vigor, pero sen materia espello para o alumnado que non a escolla e cuxa nota non contará, no ditame acordouse que apareza unha nova materia.

"No marco da regulación dos ensinos de Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria poderase establecer o ensino non confesional de cultura das relixións", dise.

Doutra banda, o ditame mantén asuntos xa coñecidos hai días sobre que os municipios cooperarán coas administracións educativas na obtención dos solares necesarios para a construción de novos "centros docentes públicos".

Tamén que, co fin de favorecer a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a igualdade efectiva entre homes e mulleres, os centros sostidos parcial ou totalmente con fondos públicos desenvolverán o principio de coeducación "e non separarán ao alumnado polo seu xénero".

A materia de Lingua Castelá e Literatura denominarase, onde haxa lingua cooficial, como Lingua propia e Literatura.

Por outra banda, no ensino fomentarase "de xeito trasversal a educación para a saúde, incluída a afectivosexual".

En Primaria especifícase que se prestará especial atención ao coñecemento e respecto dos Dereitos Humanos e da Infancia, aos recolleitos na Constitución española, á función social dos impostos e a xustiza fiscal, á igualdade de mulleres e homes e ao valor do respecto á diversidade, fomentando o espírito crítico, a cultura de paz e non violencia e o respecto pola contorna e os animais.

No ditame non se fixo ningún cambio na Educación Especial e mantense que no prazo de dez anos os centros ordinarios deberán contar cos recursos necesarios para poder atender nas mellores condicións ao alumnado con discapacidade.

As administracións continuarán prestando o apoio necesario aos centros de Educación Especial para que, ademais de escolarizar aos alumnos que requiran unha atención moi especializada, desempeñen a función de centros de referencia e apoio para os centros ordinarios.

A repetición como algo excepcional ou o Bacharelato en tres cursos tamén aparecen no ditame.

Sobre o profesorado fíxase que o Goberno presentará, no prazo dun ano a partir da entrada en vigor da lei, unha proposta normativa que regule a formación inicial e permanente, o acceso e o desenvolvemento profesional docente.

Así mesmo, queda reflectido que "os funcionarios docentes que mostren unha manifesta falta de condicións para ocupar un posto docente ou unha notoria falta de rendemento que non comporte inhibición, poderán ser removidos do seu posto de traballo e realizar outras tarefas que non requiran atención directa co alumnado".

Comentarios