¿Canto gasta unha familia no primeiro ano de vida dun fillo?

A Ocu calcula que son 7.706 euros e lanza a campaña 'Un fillo, un luxo' para reclamar medidas que axuden aos fogares
Los pies de un bebé.AEP
photo_camera Os pés dun bebé. AEP

O gasto medio que asume unha familia durante o primeiro ano de vida dun fillo ascende a 7.706 euros, atendendo a un estudo da Organización de Consumidores e Usuarios (Ocu). O colectivo puxo en marcha a campaña Un fillo, un luxo para reclamar axudas ás familias. 

Para a realización deste estudo, a Ocu realizou unha enquisa entre 500 pais e nais de entre 20 e 50 anos que tiveron fillos nos últimos tres anos para coñecer os gastos principais que implica a crianza dun fillo, ademais da súa experiencia en materia de conciliación da vida familiar e o traballo e que tipo de axudas lles permitiu facer máis fácil a experiencia da chegada dun fillo. 

O gasto mensual medio é de 642 euros, o que supón un desembolso anual de 7.706 durante o primeiro ano de vida. Entre as facturas máis importantes están as derivadas de mobles e aveños —berces, carriños, cadeira de casa e coche, armarios, etc.—, que se elevan a 911 euros en doce meses. 

Pero o gasto máis importante é o da gardería, que de media ascende a 312 euros mensuais. Ségueo o de coidadores profesionais no fogar, por importe de 127 euros. O desembolso en alimentación do bebé ascende a 101 euros mensuais, mentres que os produtos de hixiene —desde cueiros ata cremas e xabóns— levan 81 euros. Tamén aparece entre as partidas máis importantes a de roupa e calzado, con 82 euros mensuais. 

Os avós están implicados dalgún xeito nas tarefas de crianza en sete de cada dez fogares

A Ocu advirte das dificultades das familias con menos recursos para facer fronte a eses gastos. Nos fogares de maiores ingresos —por enriba dos 4.000 euros ao mes— o gasto medio é de 729 euros. Nas de ingresos medios (entre 2.000 e 4.000) é de 676 euros e nas de menores ingresos —por baixo dos 2.000— o gasto é de 616. 

De feito, unha de cada dez familias pertencentes ao grupo das que teñen menor poder adquisitivo gasta máis do 50% dos seus ingresos en cuestións relacionadas co seu fillo e un 37% considera difícil ou moi difícil poder afrontar ese ritmo de desembolso. 

En canto á conciliación, son as nais quen asume en maior medida a responsabilidade dos fillos. Son elas as que en maior medida gozan dos permisos por nacemento, acóllense á redución de xornada ou vense obrigadas a deixar o traballo. 

Un 44% dos fogares levan o fillo a algún tipo de gardería, e só o 7% recorre a coidadores profesionais en casa. A porcentaxe baixa sensiblemente nas familias con menos ingresos, onde só o 35% acode a unha gardería e o 4% conta con coidadores.

A enquisa de Ocu tamén destaca o importante papel que xogan os avós no coidado dos netos. En sete de cada dez fogares teñen algún grao de implicación nas tarefas de crianza. 

Medidas que faciliten a conciliación e axudas
O estudo tamén indaga sobre cales son as axudas que facilitarían unha mellor crianza dos fillos. Os enquisados coinciden en sinalar que máis importantes que as axudas económicas en si son as medidas destinadas a facilitar a conciliación entre familia e traballo. 

Un 31% dos enquisados cre que é necesario mellorar a política de conciliación nas empresas, (horarios adaptados, teletraballo, etc). Un 26% dos pais e nais enquisados cre que é necesario ampliar os permisos por nacemento e adopción. E un 20% das familias considera que hai que aumentar o número de axudas e mellorar a súa contía (cheques bebé, axudas de garderías, comedores, libros.)

Campaña
Ante esta situación, a Ocu puxo en marcha a campaña 'Un fillo, un luxo', a través da que pide o apoio dos cidadáns para esixir ás administracións que se tomen medidas para incrementar a natalidade que pasen por favorecer as familias que deciden ter fillos, con, entre outras actuacións, unha ampliación dos permisos por nacemento, adopción e coidado de menor de forma igualitaria para homes e mulleres. 

Outra das medidas propostas é facilitar a conciliación laboral como medio de favorecer a natalidade (reducións de xornadas, horario flexible, xornada continua, teletraballo, etc.), así como a elaboración dun plan de incremento do gasto en políticas de protección familiar ata a equiparación coa media europea 

Tamén reclaman mellorar as prestacións por fillo e que se incrementen en función do número de membros na familia, e mellorar as axudas directas aos fogares en garderías, libros, comedores escolares, coidadores ou axuda a domicilio. 

Comentarios