Experto di que o embarazo e o parto "poden ser normais" pese ao Covid-19

O doutor López Galián advirte que se deden manter as debidas precaucións
fotonoticia_20200429140059_1920

O doutor Juan José López Galián, xefe de Servizo de Ginecología e Obstetricia do Hospital Quirónsalud San José, resaltou que o embarazo e o parto "poden desenvolverse con total normalidade" a pesar da crise do Covid-19, aínda que "mantendo as debidas precaucións".

O experto resalta que existen moi poucos datos dispoñibles de embarazadas afectas de Covid-19, pero parece que as embarazadas "non son máis susceptibles de infectarse por coronavirus, nin para padecer complicacións graves". "De feito, este novo coronavirus parece afectar máis a homes que a mulleres", indica.

"Non estamos a observar maiores taxas de infección en embarazadas que en poboación xeral, incluso máis baixas, e moitas asintomáticas. A idade, o sexo e a ausencia de patoloxías concomitantes actúan a favor, á parte de que ao tratarse de poboación máis sensible as medidas de protección e confinamento tómanse precozmente e de forma máis estrita", resume.

Neste mesmo sentido, argumenta que os datos actuais non suxiren un maior risco de aborto ou perda gestacional precoz en gestantes con Covid-19. "Non existe evidencia clara de transmisión intrauterina e se a hai, sería infrecuente. Nesta situación, parece pouco probable que a infección poida producir defectos congénitos. Non se demostrou presenza de virus en secreciones vaginales polo cal tampouco existe risco de infección ao longo deste proceso", tranquiliza.

En calquera caso, destaca que si existen unha serie de precaucións que deben tomar as embarazadas mentres dure a situación actual. "Seguir escrupulosamente as indicacións de illamento social e hixiene persoal difundidas polas autoridades sanitarias, consultando ao seu xinecólogo ou médico de atención primaria ante calquera síntoma sospeitoso", narra.

O experto indica que todo o proceso do parto realizará nunha única sala de partos, de preferencia con presión negativa ou na súa falta no quirófano establecido no protocolo vixente, e coa utilización de EPI-B por parte do persoal implicado na atención do parto. A paciente deberá utilizar máscara cirúrxica durante todo o proceso e a vía do parto determínaa a situación clínica materna e fetal, podendo desenvolverse vía vaginal en todos os casos favorables.

Pode estar acompañada durante este proceso, coas debidas medidas de hixiene, a condición de que o acompañante sexa asintomático e sen sospeita clínica ou factores de risco ou contacto nos dez/quince días previos. A analgesia loco-rexional non está contraindicada en gestantes con sospeita ou infección confirmada por Covid-19, e de preferencia deberíase administrar de forma precoz para minimizar o risco dunha anestesia xeral en caso de necesidade de finalización urxente.

Comentarios