A Fiscalía avisa de que perseguirá penalmente aos pais que non leven aos seus fillos ao colexio

Simón non cre que se deba valorar un peche xeneralizado de centros se hai brote
Aula vacía. ARQUIVO.

O Ministerio Fiscal recordou que se iniciarán accións penais contra aqueles pais ou titores que permitan o absentismo escolar presencial dos seus fillos ao colexio de forma repetida e sen xustificación clara ante a pandemia do Covid-19. 

"Aqueles casos que carezan de xustificación clara e terminante para a exención, aínda temporal, do deber de asistencia presencial do alumnado ao centro motivarán que o Ministerio Fiscal prosiga as súas dilixencias aos efectos de exercitar a acción penal contra aqueles pais ou titores que presuntamente infrinxan os deberes inherentes á patria potestade neste ámbito", indica a Unidade Especializada de Menores da Fiscalía Xeral do Estado (FGE). 

O Fiscal pronúnciase así ante o inminente comezo do curso escolar 2020/2021 e tendo en conta a crise sanitaria, e en relación coa "incerteza xerada a nivel nacional nas familias dos escolares afectados pola necesidade de asistencia presencial aos centros educativos". 

Segundo informa a FGE nun comunicado, nos casos de repetida e non xustificada asistencia a clase deberase remitir copia do expediente incoado a tales efectos ao Ministerio Fiscal, conforme aos respectivos protocolos de actuación vixentes en cada territorio. 

Os centros educativos, cando detecten casos de inasistencia voluntaria e inxustificada ás aulas, serán os encargados de comunicar o caso

Recibidos na Fiscalía devanditos expedientes administrativos, procederase á incoación das oportunas dilixencias preprocesales a fin de ponderar individualmente as circunstancias concorrentes en cada caso. 

En concreto, sinala que a resposta se adecuará á situación concreta dos alumnos afectados e as súas respectivas familias, "tomando en consideración a actual situación de pandemia derivada do Covid-19, e o singular escenario derivado dos riscos sanitarios presentes non só no ámbito escolar, senón tamén no familiar". 

Os centros educativos, cando detecten casos de inasistencia voluntaria e inxustificada ás aulas, serán os encargados de comunicar ás respectivas Comisións Locais ou Provinciais de Absentismo tales incumprimentos e de levar a cabo os trámites administrativos pertinentes. 

O Fiscal de Sala de Menores, José Javier Huete, unificou os criterios das Seccións de Menores das diferentes Fiscalías Provinciais en materia de absentismo escolar derivados da crise do Covid-19. 

Segundo informa a Fiscalía Xeral do Estado nun comunicado, o absentismo escolar constitúe unha preocupación para a Fiscalía

Segundo informa a Fiscalía Xeral do Estado nun comunicado, o absentismo escolar constitúe unha preocupación para a Fiscalía "por canto a educación repercute de xeito transcendental no desenvolvemento dos menores e, por extensión, no da sociedade no seu conxunto". 

Así, aínda que precisa que non é unha función "primaria e directa" do Ministerio Fiscal a elaboración de medidas contra o absentismo escolar, considera que "non pode ser alleo" ás atribucións e intereses do Ministerio Fiscal.

FERNANDO SIMÓN. O director do Centro de Coordinación de Alertas e Urxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade, Fernando Simón, non cre que se deba valorar un peche xeneralizado dos centros educativos en caso de brotes unha vez iniciado o novo curso escolar 2020-21. 

"O que non ten sentido é valorar de xeito xeneralizado o peche de colexios", valorou na rolda de prensa deste xoves para dar os últimos datos do coronavirus en España. 

Instou a garantir a presencialidad dos estudantes e a ser capaces as administracións públicas de valorar "ben" o peche dos centros

Segundo explicou, o impacto na 'volta ao cole' podería ser "importante" naquelas zonas onde houbo moi baixa transmisión do virus e cuxos residentes pasen as súas vacacións en zonas de maior transmisión. "Nas zonas onde a transmisión é máis alta, o impacto na volta ao colexio ou ao traballo vai ser menor", opina. 

No entanto, considera que é "moi diferente" detectar brotes de transmisión nun colexio que detectar casos que se infectaron na comunidade pero que despois se identificaron no colexio por parte dos profesores ou ben polos pais antes de levar aos nenos ao centro. 

Con respecto a como se valoraría que un colexio fose ou non unha fonte de contaxio, Simón relatou que se se detecta un número de casos previsibles na poboación escolar segundo a transmisión observada na comunidade autónoma, entón ese colexio non tería risco, pero que se é maior, ese centro si pode estar a xerar un incremento dos casos. "é o que hai que valorar colexio a colexio", dixo. 

En calquera caso, instou a garantir a presencialidad dos estudantes e a ser capaces as administracións públicas de valorar "ben" o peche dos centros, o cal implica responsabilidade tanto por parte do Ministerio de Sanidade como dos técnicos das comunidades autónomas e a nivel provincial. "Iso leva unha responsabilidade que imos ter que traballar entre todos e ser capaces de garantir un control o máis exhaustivo posible", engade. 

Aínda que, descartou que se poida xeneralizar o peche dos centros: "O que non ten sentido é valorar de xeito xeneralizado o peche de colexios". Ao seu xuízo, este proceso vai ter que "perfeccionarse" a medida que se vaia entendendo como afecta a transmisión comunitaria nos colexios, pois o "efecto real" non se poderá ver ata que arrinque o curso escolar. 

Comentarios