A máscara será obrigatoria nas clases universitarias

O ministerio que preside Manuel Castells tamén avoga por manter as fiestras abertas o máximo tempo posible
Estudiantes, ante el primer examen en Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. SALVADOR SAS

A máscara será obrigatoria nas clases universitarias que se vaian a realizar de xeito presencial, ademais de en os espazos comúns, e intensificaranse fronte á Covid-19 os labores de ventilación, para o que se recomenda manter as fiestras abertas todo o tempo que sexa posible.

Son algunhas das novas medidas acordadas por Universidades e Sanidade e presentadas na Comisión Delegada da Conferencia Xeral de Política Universitaria, á que asistiron telemáticamente as comunidades autónomas.

Informouno este luns o departamento que preside o ministro Manuel Castells, quen non puido participar na reunión tras ser operado o pasado venres dun problema de costas.

O documento de recomendacións sanitarias e educativas entre Universidades e Sanidade foi elaborado o pasado xuño, polo que agora tívose que actualizar.

As universidades deberán definir un espazo para o illamento da persoa detectada como caso sospeitoso

Entre as medidas, ademais da máscara obrigatoria, recoméndase ventilar polo menos durante 10 ou 15 minutos ao comezo e final da xornada e nas aulas logo de cada clase lectiva.

No documento de recomendacións actualizado, establécese, en primeiro lugar, que todas as universidades teñan un protocolo anticovid e unha persoa responsable global da xestión das actuacións derivadas da pandemia e que, á súa vez, cada facultade, escola, instituto de investigación ou centro adscrito dispoña dunha persoa de referencia responsable no seu ámbito para a xestión da crise.

As universidades deberán definir un espazo para o illamento da persoa detectada como caso sospeitoso.

Se algún estudante desenvolve síntomas compatibles coa Covid-19, solicitaráselle que se traslade ata ese espazo de illamento, que deberá estar ben ventilado e contar como mínimo dunha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a máscara e os panos desechables, e colocarase unha máscara cirúrxica, que debe facilitar o centro universitario.

Desde o momento en que se confirme o diagnóstico realizarase un estudo de contactos para determinar con que outros estudantes e resto de membros da comunidade universitaria ha estado en contacto estreito

O estudante deberá permanecer illado no seu domicilio ata dispor dos resultados das probas diagnósticas. Se o caso confírmase, debe permanecer en illamento domiciliario ata transcorridos 3 días do fin do cadro clínico e un mínimo de 10 días desde o inicio dos síntomas.

Este estudante non poderá reincorporarse á actividade académica normal ata que sexa indicado polas autoridades sanitarias.

Desde o momento en que se confirme o diagnóstico realizarase un estudo de contactos para determinar con que outros estudantes e resto de membros da comunidade universitaria ha estado en contacto estreito; é dicir, a menos de dous metros de distancia durante máis de 15 minutos sen máscara, desde as 48 horas antes do inicio de síntomas do caso confirmado e ata o momento no que o caso é illado.

Unha vez detectadas esas persoas, comunicaráselles que deberán pasar a estar en corentena na súa habitación nos seus lugares de residencia.

O estudante que pasa a unha situación de illamento "terá o dereito de recibir a docencia correspondente de forma non presencial"

Farase unha PCR aos estudantes contactos estreitos, segundo recóllase nos protocolos establecidos en cada comunidade.

Independentemente do resultado desta PCR, a corentena debe durar 14 días, xa que, aínda que nese momento aínda non sexa positivo, pode desenvolver a enfermidade ao longo deses 14 días.

O estudante que pasa a unha situación de illamento "terá o dereito de recibir a docencia correspondente de forma non presencial, sempre atendendo á idiosincrasia e especificidades de cada materia".

O centro encargarase de velar porque o estudante afectado que deba realizar o illamento e os contactos estreitos, que fagan a corentena, "reciban a docencia das diferentes materias nas que estea matriculado".

Á reunión asistiu en nome de Castells o secretario xeral de Universidades, Manuel Pingarrón

No caso da constatación dun número elevado de estudantes (ou resto de membros da comunidade universitaria) afectados, calquera decisión que teña afectación xeral dun centro ou unha universidade deberá ser tomada conxuntamente polos responsables da universidade e as autoridades da política sanitaria e universitaria.

Á reunión asistiu en nome de Castells o secretario xeral de Universidades, Manuel Pingarrón, e a directora de Gabinete do ministro, Marta Cruells.

O próximo 3 de setembro está previsto que Castells compareza xunto ao presidente dos reitores de CRUE Universidades Españolas para informar con detalle sobre o inicio do curso universitario 2020/2021.

Comentarios