Un pai perde a custodia compartida do seu fillo por deixalo cos seus avós

O home deixaba ao pequeno ao coidado dos seus maiores dun modo continuado

Un home perdeu a custodia compartida do seu fillo por desatender o seu coidado e deixalo a cargo dos avós paternos, segundo sentenciou a Audiencia Provincial da Coruña recentemente, posto que "as funcións que lle corresponden ao pai son de obrigado cumprimento".

O fallo da sección terceira da Audiencia con data 7 de febreiro de 2019 desestima o recurso interposto polo pai contra a sentenza ditada en xullo de 2018 polo xulgado de violencia sobre a muller número 1 da Coruña.

"Unha cousa é que en casos puntuais poida verse obrigado a pedir axuda aos avós do menor para o seu coidado, pero non que sexan estes os que coiden e encárguense directamente do seu neto, posto que as funcións que lle corresponden ao pai son de obrigado cumprimento sen que poida exonerarse das súas obrigacións por considerar que o menor está ben coidado polos avós", argumenta a sentenza.

Segundo o tribunal, aínda que non se pon en dúbida que os avós coiden ben do neno, é o pai o que "debe cumprir coas súas obrigacións e no presente caso non o fai".

Entre outros incumprimentos, cita pola súa importancia o non ir ao centro escolar onde acode o menor co fin de autorizar un apoio individualizado de audición e linguaxe no centro, debido ás súas necesidades educativas específicas, segundo informa a Consellería de Educación, tratamento que foi establecido polo departamento de orientación do colexio.

A Audiencia considera tamén "correctas" as medidas adoptadas polo xuíz de instancia respecto da atribución da custodia á nai, establecendo un réxime de visitas, un cadro de vacacións, e a obrigación ao pai de abonarlle en concepto de pensión por alimentos a suma de 200 euros mensuais.

Comentarios