Prohibidos os desafiuzamentos e as subidas abusivas de aluguer ata o 31 de xaneiro

Esta medida favorece a posibilidade de actuación dos servicios sociais
María Jesús Montero. EFE
photo_camera María Jesús Montero. EFE

O Consello de Ministros aprobou este martes un Real Decreto-lei sobre medidas sociais en defensa do emprego, que inclúe a extensión de determinadas medidas de escudo "social" dos arrendatarios de vivenda en situación de vulnerabilidade recollidas no decreto de marzo, de forma que estende ata o 31 de xaneiro de 2021 a prohibición de desafiuzamentos, así como a prórroga dos contratos de arrendamento de vivenda de seis meses para evitar subidas "abusivas" e a posibilidade de solicitar a moratoria ou condonación parcial da renda cando o arrendador sexa un gran tenedor ou entidade pública. 

Na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, a portavoz do Goberno e ministra de Facenda, María Jesús Montero, explicou que se amplía a maioría das medidas do chamado 'escudo social' que foron recollidas no Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptaron medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19. 

En concreto, amplíase ata o 31 de xaneiro de 2021 o prazo máximo de suspensión do procedemento de desafiuzamento e dos lanzamentos para fogares vulnerables sen alternativa habitacional. 

Esta medida favorece a posibilidade de actuación dos servizos sociais tendo en conta que persiste unha difícil situación para moitos fogares que poden estar en risco de perder a súa vivenda e, todo iso, en sintonía coa extensión doutras medidas de protección social no ámbito económico e laboral. 

Así mesmo, esténdese tamén ata o 31 de xaneiro de 2021 a posibilidade de solicitar a moratoria ou condonación parcial da renda, cando o arrendador sexa un gran tenedor ou entidade pública, nos termos establecidos no Real Decreto-Lei 11/2020. 

Trátase de atender determinadas situacións de vulnerabilidade que poidan producirse máis aló do 30 de setembro, actual data de finalización do referido prazo, e como consecuencia da situación derivada da evolución da pandemia, tratándose dunha medida que non afecta os pequenos propietarios de vivenda. 

Ademais, o novo Real Decreto-lei amplía ata esa mesma data do 31 de xaneiro de 2021 os contratos de arrendamento de vivenda que poden acollerse á prórroga extraordinaria de seis meses, nos mesmos termos e condicións do contrato en vigor, sempre que non se chegou a un acordo distinto entre as partes e que o propietario, persoa física, non comunicase a necesidade da vivenda para si, en cumprimento dos prazos e condicións establecidos no artigo 9.3 da Lei 29/1994, de 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos.

Non se prorroga a moratoria hipotecaria

Pola contra, o Goberno non ampliou a moratoria hipotecaria, unha das medidas máis relevantes do chamado 'escudo social'. Desta forma, a moratoria hipotecaria sobre a vivenda habitual pódese solicitar ata este martes, 29 de setembro, e terá unha duración de tres meses. 

Fontes da negociación achacaron a non prórroga da moratoria hipotecaria ao freo realizado polo Ministerio de Asuntos Económicos. En calquera caso, continúa a moratoria hipotecaria aprobada polo sector bancario de forma paralela á do Goberno, que vence este mércores.

Prohibición de cortes de subministración

En canto á prohibición de suspender a subministración de auga, enerxía eléctrica e gas en ningún domicilio que teña a consideración de primeira vivenda, que tamén concluía este mércores, a ministra María Jesús Montero asegura que non fai falta prorrogalo porque se segue contemplando na lexislación vixente, polo que garantiu que as familias vulnerables non terán "ningún problema" para o pago do aluguer ou da subministración de auga ou de luz. 

No entanto, a Alianza contra a Pobreza Enerxética (APE) desmente que todas as familias vulnerables estean actualmente protexidas do corte a través da lexislación e esixiu a aprobación dunha prórroga indefinida da prohibición do corte de subministracións domésticas.

Reforma do bono eléctrico

De igual forma, o Goberno crea un novo suposto para acceder á condición de consumidor vulnerable e, con iso, ampliar a protección a aquelas persoas afectadas pola pandemia provocada polo Covid-19, dándolles acceso ao bono social eléctrico ata o próximo 31 de xullo de 2021, informaron en fontes do Goberno. 

Este suposto substitúe e amplía a medida que, con carácter excepcional, permitía solicitar o bono social, como consumidor vulnerable, aos traballadores autónomos que cesasen a súa actividade nunha data posterior ao 14 de marzo, cando entrou en vigor o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, e aos autónomos que viron reducida a súa facturación en, polo menos un 75% en relación coa media de facturación do semestre anterior. 

O resto de supostos de acceso ao bono social, para consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos e en risco de exclusión social, permanecen vixentes e calquera usuario, en calquera momento, pode solicitalo, presentando a documentación acreditativa que corresponda. 

Así, serán considerados consumidores vulnerables, condición que dá acceso a un desconto directo no recibo da luz do 25%, aquelas persoas que cumpran cos requisitos establecidos, entre os que figuran os de  atoparse en situación de desemprego algún membro de unidade familiar, afectados por un Expediente de regulación Temporal de Emprego (ERTE), ou haber vista reducida a súa xornada laboral por motivo de coidados ou afrontar outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, no caso de ser empresario. 

Comentarios