TC sentencia que o Parlament vulnerou os dereitos de Cs ao tramitar o 1-O

Sinala que os acordos do Pleno do Parlament alteraron a orde do día da sesión de devandito órgano e suprimiron todos os trámites regulamentarios e legais e vulneraron o dereito de participación política da agrupación laranxa

Tribunal Constitucional. AEP
photo_camera Tribunal Constitucional. AEP

O Tribunal Constitucional declarou que os acordos do Pleno e a Mesa do Parlament de Cataluña de 2017 que tramitaron as proposicións que propiciaron as leis do referendo de autodeterminación e de transitoriedad xurídica vulneran o dereito de participación política de Cidadáns.

Así o establece o Pleno do Tribunal Constitucional (TC) en sendas sentencias nas que por unanimidade estima os recursos de amparo presentados por varios deputados do grupo parlamentario de CIudadanos de Cataluña e declara que o seu dereito de participación política foi vulnerado polos acordos de 6 e 8 de setembro de 2017 que tramitaron as leis referidas.

Respecto da tramitación da proposición de lei do referendo de autodeterminación o TC sinala que os acordos do Pleno do Parlament alteraron a orde do día da sesión de devandito órgano e suprimiron todos os trámites regulamentarios e legais previstos para permitir que a iniciativa fose directamente sometida a debate e votación.

Engade que a Mesa do Parlament denegou a Ciudadanos o traslado da solicitude do ditame do Consello de Garantías Estatutarias.
O TC aplica a sentenza na que declarou inconstitucional e nula a lei de referendo de autodeterminación de Cataluña.

Nela xa se apreciaba "a existencia de vicios na tramitación parlamentaria da lei ao articular un insólito procedemento lexislativo non previsto no regulamento da Cámara", recorda o TC.

Agrega que a maioría se serviu para improvisar e articular ad hoc unha insólita canle en cuxo curso quedaban de maneira total ao seu arbitrio as posibilidades de intervención e os dereitos do resto dos grupos e deputados".

Así mesmo, o TC advirte de que "na tramitación parlamentaria da lei de referendo de autodeterminación incorreuse en moi graves quebras do procedemento lexislativo que afectaron sen dúbida á formación da vontade da Cámara, aos dereitos das minorías e aos dereitos de todos os cidadáns a participar nos asuntos públicos mediante representantes".

O tribunal considera que a adopción dos acordos obxecto deste recurso determinou a supresión dunha serie de trámites no procedemento lexislativo que conduciu á aprobación da lei fóra de toda previsión do regulamento do Parlament de Cataluña.
Abunda en que iso "afectou as facultades que integran o exercicio da función lexislativa dos recorrentes que forma parte do núcleo da súa función representativa parlamentaria".

Igualmente o TC entende que a denegación de dar traslado á solicitude de ditame do Consello de Garantías Estatutarias "realizouse fóra de toda previsión do regulamento do Parlament de Cataluña e do resto do ordenamento aplicable".

En canto á sentenza sobre os acordos para a tramitación da lei de transitoriedad xurídica e fundacional da república de Cataluña o TC reproduce estes argumentos e insiste en que se aprobaron "a través dunha vía do todo inapropiada".

Cidadáns alegou que a maioría parlamentaria soslayó o procedemento lexislativo descoñecendo o dereito dos deputados a ter con 48 horas de antelación a documentación obxecto do debate e da votación, a solicitar o ditame do Consello de Garantías Estatutarias e a pedir a admisión de emendas á totalidade á proposición de lei, entre outros.

Comentarios