A xuízo unha ex alto cargo do PP por axudar a copiar nunha oposición

O proceso "quedou nun mero intento, ao ser descubertas por unha das encargadas da vixilancia da proba"

A sección terceira da Audiencia Provincial de Valencia rexeitou os recursos da ex directora xeneral de Función Pública entre 2012 e 2015, Ana Brugger (PP), que en consecuencia será xulgada por axudar supostamente a copiar a unha amiga súa -tamén procesada neste mesmo asunto- nun exame para unha oposición. 

Segundo consta nun auto do pasado mércores, ao que tivo acceso EFE, as denunciadas alegaron que as acusacións (a Fiscalía e o sindicato CXT) non se puxeron de acordo en sinalar o tipo concreto de delito en que incorreran as procesadas, como evidencia de que non existían tales delitos. 

A Audiencia recorda que no actual momento procesual non se trata de concretar unha cualificación xurídica e insiste en que o comportamento das denunciadas "pon de manifesto a realización dunha maquinación fraudulenta para superar un exame da oposición para o corpo superior da Administración Xeral da Generalitat Valenciana, co beneficio económico que reporta superar devandita oposición". 

Ao parecer, a ex alto cargo do Consell facilitou unhas notas esenciais para resolver un tema do exame á beneficiaria, aínda que o proceso "quedou nun mero intento, ao ser descubertas por unha das encargadas da vixilancia da proba". 

"A rede clientelar que supón o enchufismo ha desprofesionalizado e corrompido a función pública e púxoa ao poder do poder económico"

Así, a sala considera que as denunciadas poden ser acusadas tanto de falsidade (porque o exame debía realizarse individualmente pola opositora) ou por negociación ou actividade prohibida a funcionarios públicos, e insisten os maxistrados en que "polo menos indiciariamente existen elementos de xuízo suficientes e idóneos que xustifican o trámite procesual". 

O sindicato CXT insiste na súa argumentación xudicial en que as procesadas "confunden o mundo do ensino co mundo das oposicións de ingreso a corpos de funcionarios. Unha cousa son os exames que un profesor, ao seu criterio, pode facer ou deixar de facer; usar como medio para que os seus alumnos exprésense e valórense a si mesmos; ou como medio para estimar o seu progreso ou os seus coñecementos de modo que lle axuden a decidir se os estudantes deben avanzar no programa ou se, ao contrario, debe suspenderse ese avance e repetir a parte que se estudou. Trátase de exercicios". 

"Outra cousa é que (por imperativo da Constitución que obriga a que o acceso á función pública estea suxeito aos principios de mérito e capacidade), ábrase un procedemento administrativo para seleccionar por un método obxectivo establecido nas bases da convocatoria, aos que de acordo con esas bases, merézano. A proba escrita que, segundo resultou da instrución, foi falsificada non é un exercicio escolar. é un documento administrativo de orixe, formado no seo e para formar parte dun expediente oficial, fóra do cal carece de sentido, do cal documento dependerá a obtención dun posto de traballo de técnico superior, valorado, estimando unha media de exercicio profesional de 40 anos, nunhas retribucións totais de 1.700.000 euros". 

Este sindicato lamentou que o Consell non se acudiu nesta causa, así como o feito de que "a Axencia Antifraude renuncie á vía penal", e advirte que "a rede clientelar que supón o enchufismo ha desprofesionalizado e corrompido a función pública e púxoa ao poder do poder económico".

Comentarios