As claves da prórroga dos Erte por forza maior, aprobada polo Goberno

María Jesús Montero, este martes en rolda de prensa. EFE
photo_camera María Jesús Montero, en rolda de prensa. EFE

O Consello de Ministros aprobou este martes un real decreto que dá corpo ao acordo asinado este luns polo Goberno e os axentes sociais para prorrogar os expedientes de regulación temporal de emprego (Erte) por forza maior ata o 30 de xuño.

En rolda de prensa tras o Consello de Ministros, a portavoz do Goberno e ministra de Facenda, María Jesús Montero, defendeu que o acordo "aúna os intereses de todos os traballadores, empresas e Goberno en defensa da viabilidade do modelo de negocio e recuperación da actividade con mellores facilidades". Ademais, sinalou que o pacto contempla que os axentes sociais sigan colaborando, coa creación dunha comisión de seguimento tripartita, na que "serán consultados sobre a posibilidade de prolongar eses Erte máis aló do 30 de xuño".

A norma compasa a saída deses expedientes coa volta á actividade e abre a posibilidade de mantelos máis aló desa data nos sectores máis afectados. Estas son algunhas das claves para saber as condicións dos Erte por forza maior e como quedan.

¿Que é un Erte por forza maior?

Un expediente de regulación temporal de emprego (Erte) por forza maior permite suspender os contratos ou reducir a xornada dos traballadores por falta de actividade derivada de circunstancias extraordinarias, e pode contar con axudas públicas. 

Ata que chegou o coronavirus a forza maior estivera asociada a catástrofes naturais. O 17 de marzo aprobouse por decreto lei que todos os Erte que tivesen a súa causa directa en perdas de actividade polas medidas para frear o Covid-19, como a declaración do estado de alarma, terían a consideración de forza maior. 

¿Pódense manter os Erte por forza maior aínda que decaia o estado de alarma?

Si. En virtude do acordo asinado con patronal e sindicatos, os Erte por forza maior vincúlanse ás causas que impidan o reinicio da actividade "mentres duren as mesmas e en ningún caso máis aló do 30 de xuño de 2020", desligándoos así da duración do estado de alarma

Desta forma, as empresas que non poidan volver aínda á actividade seguen exoneradas do 100% das cotas sociais se teñen menos de 50 traballadores e do 75% se empregan a máis. Os seus traballadores continuarán percibindo a prestación por desemprego sen período de carencia nin consumir paro ata o 30 de xuño, salvo no caso de fixos-descontinuos que o percibirán ata o 31 de decembro. 

Galicia conta xa con case 236.000 traballadores afectados por un Erte

¿Pódese manter o Erte retomando a actividade parcialmente?

Para estes casos créase a figura do Erte por forza maior parcial, con exencións de cotización que priman as reducións de xornada por encima das suspensións. 

As empresas que reinicien a actividade con reducións de xornada poderán descontarse o 85% das cotas de maio e o 70% das de xuño se teñen menos de 50 traballadores, e o 60% das de maio e o 45% das de xuño se teñen máis empregados. 

As empresas que renoven a actividade, pero manteñan traballadores en suspenso, poderán descontarse o 60% das cotas de maio e o 45% das de xuño se teñen menos de 50 traballadores e o 45% das cotas de maio e o 30% das de xuño se teñen máis empregados. 

¿Que ocorre despois do 30 de xuño?

O Goberno poderá prorrogar máis aló do 30 de xuño os Erte por forza maior se subsisten restricións á actividade vinculadas a razóns sanitarias. O acordo contempla a creación dunha comisión de seguimento que estudará a situación específica de cada sector e que estará integrada polas patronais CEOE e Cepyme, os sindicatos UXT e CC.OO., e os Ministerios de Traballo e de Seguridade Social. 

O Goberno e os axentes sociais asinan o acordo para prorrogar os Erte

¿Como queda a cláusula de salvagarda do emprego?

Inicialmente establecíase o compromiso de manter o emprego seis meses desde a data da continuación da actividade, unha salvagarda que segue existindo, aínda que agora "valoraranse" as especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do emprego. O incumprimento levará a devolución das cotizacións exoneradas, con recarga e intereses de demora. 

No caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se entenderá incumprido cando o contrato se extinga por expiración do tempo convido ou cando a realización da obra ou servizo obxecto do contrato non poida realizarse. 

¿Hai outras condicións?

Si. Non poderán acollerse a Erte por forza maior as empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscais nin as que repartan dividendos no exercicio fiscal no que se aplique o Erte, salvo que teñan menos de 50 empregados. 

¿Que custo teñen os Erte?

De acordo co Programa de Estabilidade 2020-2021, orzouse un gasto de 17.894 millóns de euros en prestacións por desemprego asociadas aos Erte en 2020 e unha diminución de ingresos de 2.216 millóns pola exoneración de cotizacións no caso de Erte por forza maior. 

¿Cantos traballadores hai en Erte?

A 30 de abril, había 3.386.785 traballadores en Erte, que representan ao 20% dos ocupados. Deles, 3.074.462 están en expedientes por forza maior e repártense en 530.000 empresas. O resto, 300.000 persoas en 30.000 empresas, están incluídos noutro tipo de Erte.

Comentarios