Se vives en España e es muller traballarás máis tempo ca os homes e gratis

A brecha no tempo dedicado ás tarefas domésticas continúa sendo unha das maiores de Europa

Una trabajadora del Sergas en el laboratorio del Hospital Provincial de Pontevedra. ADP
photo_camera Unha traballadora do Sergas no laboratorio do Hospital Provincial. ADP

Se es muller e vives en España traballarás unha media de 1,1 horas máis ao día ca un home e unha gran parte do traballo que farás será gratis e sen regulación nin protección, a pesar de redundar en beneficio de toda a sociedade.

En España existe unha importante diferenza entre a actividade produtiva de homes e mulleres. E mentres eles dedican a maior parte da súa vida activa a traballos remunerados, elas fano coidando nenos e maiores dependentes, ademais de xestionar a casa, actividades non remuneradas, e que afectan as súas pensións futuras, pero das que se beneficia o conxunto da sociedade.

As mulleres son doantes netas de recursos non remunerados a outros grupos de idade ao longo de toda a súa vida adulta, mentres que os homes só o son entre os 30 e os 50 anos, cando participan no coidado dos seus fillos.

Estas son algunhas das conclusións do informe Mulleres e homes, consumo e produción ao longo da vida. Unha relación desigual, elaborado polos profesores universitarios Elisenda Rentería, Rosario Scandurra, Guadalupe Souto e Concepció Patxot, para o Observatorio Social da Caixa.

Como consecuencia, se subestima o valor da produción total da economía e, en particular, o valor da produción achegada polas mulleres

Conclúen que, a pesar da dificultade de medir o benestar económico individual e social, é "indubidable" que hai que ter en conta, ademais da renda, a produción fóra do mercado, é dicir, o traballo doméstico e o coidado de nenos e persoas maiores ou dependentes.

Un traballo que, a pesar da súa importancia social e económica, non se recolle na Contabilidade Nacional, que só inclúe as actividades produtivas con transaccións en mercados.

"Como consecuencia, subestímase o valor da produción total da economía e, en particular, o valor da produción achegada polas mulleres, que se encargan maioritariamente da parte non remunerada", documenta o estudo.

Subliñan, por tanto, a necesidade de "repensar" o sistema de políticas públicas e sociais para reducir os custos da conciliación, para o que avogan por mellorar a "escasa" provisión pública de servizos de coidado infantil e de coidados a longo prazo de persoas dependentes.

Propoñen mellorar a "escasa" provisión pública de servizos de coidado infantil e de coidados a longo prazo de persoas dependentes

Unha necesidade "evidente" no caso das mulleres cando son nais, xa que incrementan de forma moi desigual respecto dos homes o número de horas de traballo totais ou quedan excluídas en moitos casos da protección que supón ter un emprego remunerado.

Porque, aínda que a situación está a cambiar e cada vez máis mulleres acceden a traballos remunerados, a brecha no tempo dedicado a tarefas domésticas continúa sendo unha das maiores de Europa.

Eles entran antes (e con soldos máis altos) e saen máis tarde do mercado laboral e con pensións máis altas, mentres elas participan desde antes e moito máis tempo na produción doméstica, actividades non remuneradas que afectan de forma negativa ás súas pensións.

As desigualdades son evidentes: os homes son responsables do 61 % da produción de mercado e as mulleres realizan o 67 % da produción doméstica.

Porcentaxes que constatan que o aumento do acceso ao mercado de traballo das mulleres non implica a igualdade de xénero no fogar, a menos que culmine o proceso de cambio cultural acompañado dun esforzo para equilibrar o coidado da familia con políticas públicas.

As mulleres continúan proporcionando máis servizos e coidados dos que reciben ata máis aló dos 80 anos

Unha vez alcanzada a idade de xubilación, a produción remunerada desaparece para todos, mentres que a doméstica continúa sendo moito máis alta no caso das mulleres.

As españolas de entre 21 e 65 anos traballan de media 1,1 horas máis ao día que os homes. Un resultado que non se repite noutros países europeos.

Aos 62 anos os homes consomen máis do que producen no mercado, un déficit que nas mulleres comeza aos 54 anos.

Pero de novo ocorre o contrario con traballo non remunerado: os homes comezan a presentar déficit aos 49 anos, mentres que as mulleres continúan proporcionando máis servizos e coidados dos que reciben ata máis aló dos 80 anos.

España experimentou un rápido e importante cambio cara a un modelo económico de dobre ganancia, homes e mulleres traballan xornadas completas (a taxa de emprego delas aumentou do 34,5% en 1992 ao 53,8% en 2013).

Con todo, os ingresos laborais femininos redúcense significativamente ao ter fillos polo abandono do mercado de traballo, un feito que conduce á precariedade da muller. 

Comentarios