Así será a organización da selectividade en Galicia

Multiplícanse as sedes, os docentes e modifícase a orde de exames 
Examen de Selectividade. XESÚS PONTE
photo_camera Examen de selectividade. XESÚS PONTE

Galicia ultima a preparación para a selectividade. A falta dun mes para as probas da Abau, que se celebrarán entre o 7 e o 9 de xullo na súa convocatoria ordinaria, este venres déronse a coñecer as medidas organizativas para garantir a seguridade dos miles de alumnos e docentes que acudirán ás diferentes sedes polo territorio. 

A principal novidade desta planificación, completamente orientada a atender a situación provocada pola crise sanitaria, é a dotación de recursos dispoñibles: multiplícanse as comisións delegadas (serán unhas 56), haberá menos alumnos por aula, os estudantes estarán máis distribuídos, e tamén se contará con moitos máis docentes e vogais para vixiar o cumprimento das medidas de seguridade. 

Todo iso estará planificado, segundo explicou a Europa Press Pedro Armas, delegado da USC e vicepresidente da Ciug, para evitar que se produzan aglomeracións, reducindo "practicamente á metade" o número de alumnos por aula e multiplicando, en consecuencia, os recursos docentes necesarios. 

Neste sentido, Armas valorou a "boa predisposición" desde os centros para participar nas comisións, nas que colaborará "moito profesorado" de ensino medio. 

Cada lugar terá unha organización específica, e contará coa colaboración dos concellos e as Deputacións para realizar traslados de materiais e outras casuísticas

A organización lla calculado tendo en conta a matrícula habitual destas probas, que adoita superar os 10.000 alumnos, e será diferente no caso dos que realicen nas universidades de Santiago e Coruña, por unha banda, e a de Vigo por outro. 

Nos dous primeiros casos, as probas realizaranse en todas as facultades con módulos inferiores a 50 alumnos. En Vigo realizarase un modelo combinado pola maior dispersión, de modo que algunhas comisións situaranse en pavillóns ou institutos comarcais para aproveitar a área de influencia e lugares de orixe, como Tui ou Ponteareas. 

Cada lugar terá unha organización específica, e contará coa colaboración dos concellos e as Deputacións para realizar traslados de materiais e outras casuísticas.

CONTROL DE ACCESOS. O papel do profesorado será esencial durante a realización dos exames, e haberá unha maior dotación tanto para controlar os exames como o movemento en corredores, corredores, descansos e na contorna do centro. 

O alumnado accederá ás sedes formando colas mantendo a distancia interpersoal e realizarase secuencialmente

A figura dos presidentes das comisións cobran así un "maior protagonismo este ano, engadiu armas, posto que van axudar no deseño do circuíto de acceso ao centro e o movemento de persoas no inmoble. 

O alumnado accederá ás sedes formando colas mantendo a distancia interpersoal e realizarase secuencialmente. Para as probas en si, cada aula organizásese intentando deixar tres pupitres de separación por fila e de modo graduado con respecto aos espazos de atrás. 

Tamén se alterou o horario e a distribución das materias, mediante a distribución das troncales, as que contan con maior alumnado, nos dous primeiros días.

Máscara OBRIGATORIA. Esta organización verase acompañada, do mesmo xeito que noutro tipo de protocolos, da consecuente distribución e dotación de materiais sanitarios. 

Os alumnos poderán levar consigo os seus efectos persoais e mochilas, que estarán á vista ao seu lado, e todos os aparellos electrónicos desconectados

Cada sede terá xeles, máscaras de reposto (serán obrigatorias), cartelería e incluso bolígrafos desinfectados de substitución, ademais de reloxos ben visibles para controlar o tempo. 

Os alumnos poderán levar consigo os seus efectos persoais e mochilas, que estarán á vista ao seu lado, e todos os aparellos electrónicos desconectados. 

Tamén se descartou a apertura de comedores para evitar aglomeracións, de modo que os aspirantes levarán a súa propia comida e bebida no caso de que non regresen aos seus fogares durante o período intermedio e poidan utilizar os espazos do campus (sobre todo, aqueles situados ao aire libre).

PROCESO ORGANIZADO. O desenvolvemento dos exames seguirá uns pasos predeterminados. Os vogais serán os encargados de entregar os formularios, e a recollida realizarase de modo organizado e evitando aglomeracións. As saídas serán de forma espaciada, e os alumnos non poderán permanecer nos corredores. 

Armas confía en que este novo protocolo ofreza "tranquilidade" ás familias e que se conte coa suficiente antelación para garantir o desenvolvemento das probas

As sedes contarán, ademais, cun proceso de limpeza que se realizará varias veces ao día, en termos similares a outros protocolos para centros educativos ou doutros sectores (desinfección de aulas, centros e baños varias veces ao día). 

De feito, os correctores recibirán os exames con polo menos 24 horas de marxe temporal, e utilizarase un xel virucida en cada un dos formularios utilizados polo alumnado. Ademais, inclúense procedementos de acción ante casos potenciais e para evitar contagios. 

Armas confía en que este novo protocolo ofreza "tranquilidade" ás familias e que se conte coa suficiente antelación para garantir o desenvolvemento das probas coa "maior normalidade" posible e tendo atopa as circunstancias. 

Comentarios