El tiempo
viernes. 24.03.2023
El tiempo

8-M: así serán os servizos mínimos na folga feminista

Un aula. EFE
Un aula. EFE

Haberá un 100% de médicos en urxencias e gardas ► Os colexios garanten a apertura, pero non as escolas infantís

A Xunta fixou os servizos mínimos para aqueles servizos considerados esenciais ante a convocatoria de folga feminista para este xoves, 8 de marzo, en sectores como sanidade, educación e transportes, entre críticas de sindicatos que os consideran abusivos. 

Entre outras cuestións, garántese a apertura de colexios públicos e concertados atendidos só polo equipo directivo, así como o 100% de médicos e sanitarios nos servizos de urxencias e diversas unidades prioritarias, entre outras cuestións. 

Estes servizos mínimos tamén se estenden a asistencia social, seguridade, a CRTVG, os rexistros e edificios públicos, protección civil, extinción de incendios e bombeiros. No ámbito da xustiza, ao atoparse os traballadores en folga indefinida desde o 7 de febreiro, proséguese cos mesmos servizos xa decretados. 

Para a xornada deste xoves, Día da Muller, está convocada unha folga feminista con paros por horas ou de 24 horas, con cobertura legal para ambos os casos. 

Deste xeito, en Galicia a CUT –con Sindicato Labrego, Sindicato Ferrovial Intersindical e o Sindicato de Elevación de Galicia– convocou unha folga de 24 horas. Ademais, a CNT e a CGT tamén chaman en toda España á xornada completa. Mentres, os sindicatos maioritarios na Comunidade –UXT, CC.OO. e CIG– convocan paros por horas –de 00,00 a 2,00, da 12,00 a 14,00 e de 19,30 a 21,30 horas–.

Segundo os servizos mínimos publicados este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG), estes están reservados aos de carácter esencial, que non poderán exceder en cada centro, departamento ou oficina do número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanecen pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados.

EDUCACIÓN. Nos centros educativos públicos non universitarios, así como nos privados e concertados dependentes da Consellería de Educación, está garantida a apertura.

Neste sentido, a Xunta fixa para cada centro de ensino público e concertado como servizos mínimos a presenza do director ou un membro do equipo directivo, así como un subalterno. Naqueles colexios con menos de seis unidades o director poderá ser substituído por un membro do equipo docente.

Ademais, establécese que debe haber unha persona de cociña nos centros con comedores de xestión directa, mentres que nos de xestión indirecta ten que haber un encargado do cátering. 

Tamén se marca a obrigación de que exista un auxiliar coidador en cada centro que non sexa de educación especial e teña asignado persoal desta categoría. Así mesmo, o 20% do persoal de comedores e limpeza deberán estar en centros residenciais docentes e de educación especial. 

Nas universidades deberá haber un empregado de conserxería por quenda en cada facultade ou centro, así como un funcionario no rexistro de cada campus e un empregado do persoal de secretaría do reitor e dos vicerreitores dos campus onde non estea a sede reitoral. 

Respecto das escolas infantís, fontes da Consellería de Política Social explican a Europa Press que, segundo estipula unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) do 2011, non se consideran servizos esenciais polo que non están obrigados a contar con servizos mínimos, máis aló da propia apertura do centro para garantir o dereito dos traballadores que non queiran ir á folga. Por iso, non se garante a atención aos usuarios, extremo que xa foi comunicado ás familias.

SANIDADE. No ámbito sanitario, haberá 100% de cobertura de facultativos nos servizos de urxencias e gardas médicas, quirófanos para intervencións urxentes ou nos que estean en risco a saúde, paritorios, unidades de reanimación, coidados intensivos –de adultos ou pediátricas– e coronarias. Tamén en áreas de diáleses e de tratamentos oncolóxicos (radioterapia, hospital de día). 

Respecto de facultativos de Atención Primaria –persoal médico, pediatra e odontólogos–, establécese 100% de cobertura en urxencias. Aquí, para os centros con catro ou menos profesionais establécese un efectivo; de cinco a oito profesionais (dous efectivos), de nove a 12 (tres efectivos) e de 13 ou máis profesionais (catro efectivos). 

No caso de persoal sanitario non facultativo, tamén hai cobertura do 100% en urxencias, quirófanos con intervencións inaprazables e salas de partos. Noutros ámbitos como áreas de hospitalización e dispensación de medicamentos márcanse os efectivos correspondentes a un domingo ou festivo. 
No transporte sanitario, hai unha cobertura do 100% na atención urxente do 061, así como no desprazamento de pacientes que requiran tratamentos continuados de oncoloxía. 

Para realizar traslados inter e intrahospitalarios doutros servizos, os hospitais manterán como mínimo un vehículo, e determinarase o 50% dos recursos por quendas ou franxas horarias.

Transporte e outros servizos
No tocante ao transporte, nos autobuses regulares e de uso integrado de viaxeiros e escolares, mantense o 50% do servizo nas liñas de curto percorrido (até 25 quilómetros) nas franxas de 6,00 a 9,00 e de 18,00 a 21,00 horas. Nas de longo percorrido garantirase o acceso aos principais núcleos con dous servizos diarios de ida e outros dous de volta. 

No tocante aos buses de transporte escolar fíxase que se manterán como esenciais os de entrada aos centros desde as 7,30 até as 10,30 horas e os de saída desde as 13,30 ás 19,00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a catro quilómetros. Os de educación especial son todos esenciais. 

Para o transporte interurbano establécense servizos mínimos para todos os buses anteriores ás 9,00 horas e posteriores ás 18,00 horas para facilitar o acceso aos postos de traballo.

No tocante a mercadorías, fíxanse servizos mínimos aquilo transportes que leven produtos para e desde os establecementos sanitarios. 

No tocante a concesionarias de vías de alta capacidade deberán manter o persoal correspondente a un domingo ou festivo para seguridade e mantemento. O mesmo ocorre para as empresas encargadas de manter a vialidad invernal. Pola súa banda, a totalidade de transporte funcionario mantense.  A nivel estatal, Renfe cancelou 105 trens de AVE e Longa Distancia e 199 trens de media distancia.

112, CRTVG E OUTROS SERVIZOS. No tocante á CRTVG establécese que é indispensable asegurar a produción e emisión dos espazos informativos necesarios que garantan a cobertura mínima para o dereito á información. 

Respecto diso, a Xunta indica que ante a situación de folga xeral que afecta a todo o país, o servizo de interese xeral que deben ofrecer a radio e a televisión "públicas debe complementar e suplir as posibles carencias informativas doutras televisións e radios que informan en Galicia", que se é secundada polos seus traballadores, "poderían chegar a non emitir". 

Pola súa banda, en cuestións como a atención do 112 Galicia ou extinción de incendios os servizos mínimos serán os equivalentes a un domingo. 

8-M: así serán os servizos mínimos na folga feminista
Comentarios