A Fiscalía arquiva a denuncia do PP contra o goberno de Marea Atlántica pola compra de pisos

Aprecia que tiña que valorar as ofertas unha comisión que non tiña "ningún dato do que poida derivarse conivencia" 

Audiencia Provincial da Coruña. ARQUIVO
photo_camera Audiencia Provincial da Coruña. ARQUIVO

A Fiscalía provincial da Coruña arquivou, sen presentación de querela, as dilixencias de investigación abertas polo Ministerio Público por mor da denuncia efectuada polo Partido Popular en relación coa adquisición de dous inmobles por parte do goberno local que dirixe Xulio Ferreiro (Marea Atlántica). 

Concretamente, os populares denunciaran que os inmobles que participaron na convocatoria pública do 12 de maio de 2017, para garantir o acceso a unha vivenda digna, pertencían a un asinante do manifesto da Marea, polo que pedían investigar. 

A denuncia dirixíase contra os tenentes de alcalde de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, e de Contratación, Alberto Lema, do Concello da Coruña pola compra dos dous inmobles citados que, a xuízo dos denunciantes, "incumprían as bases da convocatoria", así como contra o alcalde e os compoñentes das xuntas de goberno pola actuación posterior á formalización das escrituras de compravenda, tal e como ratificou este venres a Fiscalía nun comunicado de prensa. 

En canto á primeira das cuestións, o decreto da Fiscalía lembra que a Comisión Municipal de Valoración, constituída por técnicos en urbanismo, tiña como unha das súas funcións, segundo as bases do concurso, a verificación das ofertas respecto do cumprimento das condicións técnicas e a situación urbanística dos inmobles ofertados.

Esta comisión aprobou o 5 de outubro de 2017 a lista de ofertas admitidas sen que exista, a xuízo do Ministerio Público, "ningún dato do que poida derivarse conivencia dos seus compoñentes cos denunciados", o que impide apreciar nas resolucións (do 6 de outubro de 2017 no caso do concelleiro de Rexeneración Urbana e de 19 e 26 de decembro do mesmo ano no do concelleiro de Contratación), unha "patente contradición ou contrariedade co ordenamento xurídico". Por tanto, a ausencia do control do acordo favorable da Comisión de Valoración carece neste caso de "repercusión penal". 

O decreto, explica a Fiscalía, resalta o peso que na valoración dos feitos teñen, ademais da competencia no expediente da Comisión de Valoración, dúas circunstancias. 

Por unha banda, que algúns dos defectos atribuídos aos dous inmobles obxecto da denuncia foron debatidos e admitidos como subsanables pola Comisión ao afectar a unha alta porcentaxe dos inmobles ofertados, o que deu lugar, despois dos ditames do Consello Consultivo, á apertura de expedientes de revisión de tres pisos máis de propietarios nos que non consta que concorresen as circunstancias de afinidade que se atribúen ao titular dos dous inmobles obxecto da denuncia. 

E por outra, que o defecto "máis rechamante" respecto diso do inmoble da rúa Joaquín Martín, a licenza de local, debatido pola comisión, foi admitido porque se constatou que no mesmo edificio concedeuse o cambio de uso para vivenda no ano 2011 ao piso de á beira da mesma planta do edificio.

SOBRE A ACTUACIÓN DO ALCALDE. En canto á actuación do alcalde e a xunta de goberno con posterioridade á formalización das escrituras, a denuncia apuntaba a presuntas responsabilidades penais por non impedir a consumación das adquisicións e non iniciar en tempo e forma os expedientes de revisión de oficio ante o incumprimento das bases dos dous inmobles no que se refire a superficie mínima e usos. 

O decreto de arquivo da Fiscalía sinala que "a urxencia no otorgamiento das escrituras non pechou a posibilidade de impugnar as resolucións". Por outra banda, o adianto da xunta de goberno de 11 de abril de 2018 para incoar os expedientes de revisión minutos antes do pleno extraordinario convocado e as xuntas celebradas o 20 de abril, 29 de xuño e 14 de setembro, parecen responder a un "atropelado intento de reparación" que, con todo, non poden cualificarse de absolutamente contrarias ao ordenamento xurídico. 

O punto máis cuestionable, segundo o Ministerio Fiscal, é a actitude do rexedor municipal antes do pleno de 11 de abril, "concretamente a omisión da súa convocatoria ante a petición formal da oposición, finalmente convocado polo secretario xeral", pero a Fiscalía apunta que tendo en conta que o pleno si chegou a celebrarse, e "non resultou frustrada a pretensión dos solicitantes", esa omisión carece de transcendencia penal. 

Comentarios