Limitadas a catro persoas e a 30 minutos as visitas a cemiterios por Defuntos

Sanidade asegura que a "situación epidemiolóxica actual imposibilita a realización de misas de campaña" nos cemiterios esta festividade 
Un cemiterio pontevedrés. RAFA FARIÑA
photo_camera Un cemiterio pontevedrés. RAFA FARIÑA

A Consellería de Sanidade limita a catro persoas do "mesmo grupo familiar/convivintes" e a "30 minutos máximo" as visitas aos cemiterios de Galicia con motivo da próxima festividade de Todos os Santos e Defuntos

Así o reflicte no protocolo de 'Prevención da infección polo virus SARS-CpV-2 no cemiterios da comunidade autónoma de Galicia ante a festividade de Todos os Santos e Defuntos' revisado pola Comisión Clínica para a xestión da crise sanitaria, ao que tivo acceso Europa Press, no que se subliña que a duración das visitas aos cemiterios "deberá ser o máis breve posible e, en ningún caso, deberá ser superior a 30 minutos". 

Así mesmo, no documento sublíñase que "a situación epidemiolóxica actual imposibilita a realización de misas de campaña –no exterior– nos cemiterios" galegos. 

Entre outros aspectos, Sanidade recomenda "ampliar os horarios de apertura dos cemiterios co fin de espaciar as visitas e evitar aglomeracións", fundamentalmente "nos casos que se proceda ao amaño dos nichos ou tumbas por parte dos familiares". Respecto diso, aconséllase fomentar esta actividade "nos días previos ao 1 e 2 de novembro". 

Sobre a ocupación, insístese en "respectar un aforamento máximo dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazos computable de superficie do recinto", para o que indica que se establézase "un sistema para o seu control". 

"Este sistema de control deberá evitar o agrupamiento de distintos grupos de visitas e permitir manter o distanciamento interpersoal nos puntos de entrada do recinto", concreta o protocolo. 

Sanidade destaca no texto relativo ás medidas organizativas que se debe "organizar a circulación de persoas dentro do cemiterio establecendo circuítos diferenciados de entrada e saída". "De ser posible indicarase unha porta de entrada e outra diferente de saída", concreta. E de existir aparcadoiro, "organizarase evitando as aglomeracións de persoas no mesmo". 

No caso de haber aseos, concrétase no documento que a súa ocupación máxima "será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados, salvo nos supostos de persoas que poidan precisar asistencia". Neste caso permitirase a utilización do seu acompañante. 

Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, "a ocupación máxima será do 50% do número de cabinas e urinarios que teña a estancia", matízase no texto. E se os aseos dispoñen de extractor, "deberá de manterse en funcionamento continuo, de ser posible".

Comentarios