El tiempo
miércoles. 30.11.2022
El tiempo

O número de funcionarios en Galicia xa supera os 147.000

Funcionarios saíndo do edificio da Xunta en San Caetano, Santiago. EP
Funcionarios saíndo do edificio da Xunta en San Caetano, Santiago. EP

Esta cifra corresponde a xullo de 2019 e supón un aumento un 0,64% respecto a seis meses antes

O número de empregados públicos en Galicia alcanza os 147.902 traballadores, segundo se desprende do último boletín estatístico do persoal ao servizo das administracións públicas que emite o Ministerio de Política Territorial e Función Pública. 

Esta cifra corresponde ao mes de xullo de 2019 e supón un aumento de 949 efectivos en comparación ao boletín estatístico anual publicado en xaneiro de 2019, un 0,64% máis. 

É nas provincias da Coruña e Pontevedra onde máis funcionarios traballan, 64.570 e 44.928 respectivamente. Pola súa banda, Ourense e Lugo contan con 19.722 e 18.682 empregados públicos activos. 

Todos eles distribúense en diferentes sectores. Do conxunto da comunidade, a maioría dedícanse á Administración da Xunta (93.368), 27.527 á Administración local e 27.007 á Administración do Estado. 

Desta análise tamén se desprende que 86.559 postos públicos son ocupados por mulleres (o 58,5%) en Galicia e 61.343 por homes (o 41,5%).

CONXUNTO ESTATAL. Por outra banda, no conxunto do estado cóntase con 2.595.575 millóns de traballadores, o que supón un incremento de 17.187 efectivos de xaneiro a xullo de 2019, un 0,67% máis. 

Por sectores, o sector público do estado conta con 513.954 empregados públicos, 6.124 máis. Destes 231.760 pertencen á Administración Xeral do Estado, persoal dos ministerios e dos seus organismos, 257.816 ás forzas e corpos de seguridade do Estado e 24.378 á Administración de Xustiza. 

Un total de 1.499.304 funcionarios son do sector público nas comunidades autónomas e 538.317 do sector público da administración local. 

Do total de empregados públicos, o 57,76% presta servizo no sector público das comunidades autónomas, o 19,8% no sector público do Estado e o 22,43% no sector público das entidades locais. 

O 56% é persoal funcional de carreira, o 22,4% é persoal laboral e o resto de persoal (interino, persoal eventual e outro) supón o 21,6%. 

Este boletín ten como novidade a desagregación da información distinguindo os departamentos ministeriais dos seus organismos autónomos, a inclusión das universidades públicas dentro das comunidades autónomas ou a inclusión de novos organismos no sector institucional do estado. 

O número de funcionarios en Galicia xa supera os 147.000
Comentarios