O número de funcionarios en Galicia xa supera os 147.000

Esta cifra corresponde a xullo de 2019 e supón un aumento un 0,64% respecto a seis meses antes

Funcionarios saíndo do edificio da Xunta en San Caetano, Santiago. EP
photo_camera Funcionarios saíndo do edificio da Xunta en San Caetano, Santiago. EP

O número de empregados públicos en Galicia alcanza os 147.902 traballadores, segundo se desprende do último boletín estatístico do persoal ao servizo das administracións públicas que emite o Ministerio de Política Territorial e Función Pública. 

Esta cifra corresponde ao mes de xullo de 2019 e supón un aumento de 949 efectivos en comparación ao boletín estatístico anual publicado en xaneiro de 2019, un 0,64% máis. 

É nas provincias da Coruña e Pontevedra onde máis funcionarios traballan, 64.570 e 44.928 respectivamente. Pola súa banda, Ourense e Lugo contan con 19.722 e 18.682 empregados públicos activos. 

Todos eles distribúense en diferentes sectores. Do conxunto da comunidade, a maioría dedícanse á Administración da Xunta (93.368), 27.527 á Administración local e 27.007 á Administración do Estado. 

Desta análise tamén se desprende que 86.559 postos públicos son ocupados por mulleres (o 58,5%) en Galicia e 61.343 por homes (o 41,5%).

CONXUNTO ESTATAL. Por outra banda, no conxunto do estado cóntase con 2.595.575 millóns de traballadores, o que supón un incremento de 17.187 efectivos de xaneiro a xullo de 2019, un 0,67% máis. 

Por sectores, o sector público do estado conta con 513.954 empregados públicos, 6.124 máis. Destes 231.760 pertencen á Administración Xeral do Estado, persoal dos ministerios e dos seus organismos, 257.816 ás forzas e corpos de seguridade do Estado e 24.378 á Administración de Xustiza. 

Un total de 1.499.304 funcionarios son do sector público nas comunidades autónomas e 538.317 do sector público da administración local. 

Do total de empregados públicos, o 57,76% presta servizo no sector público das comunidades autónomas, o 19,8% no sector público do Estado e o 22,43% no sector público das entidades locais. 

O 56% é persoal funcional de carreira, o 22,4% é persoal laboral e o resto de persoal (interino, persoal eventual e outro) supón o 21,6%. 

Este boletín ten como novidade a desagregación da información distinguindo os departamentos ministeriais dos seus organismos autónomos, a inclusión das universidades públicas dentro das comunidades autónomas ou a inclusión de novos organismos no sector institucional do estado. 

Comentarios