A Xunta deberá atender a petición dun funcionario de non recibir correos sindicais

A Audiencia Nacional considera que a CSIF só se dedica a elaborar información e enviala á Amteaga, que é a responsable do ficheiro

A Audiencia Nacional estableceu que corresponde á Xunta de Galicia adoptar as medidas para que un funcionario desta administración autonómica deixe de recibir correos electrónicos con información sindical, tal como pediu, nunha sentenza na que exime desta responsabilidade á CSIF.

A resolución estima o recurso que interpuxera a CSIF contra unha resolución da Axencia Española de Protección de Datos que sinalaba ao sindicato como responsable de non responder correctamente ante a demanda de devandito funcionario, que solicitou en 2015 a eliminación dos seus datos persoais da lista de destinatarios das comunicacións sindicais masivas.

A Audiencia fundamenta que a Central Sindical Independente de Funcionarios (CSIF) só se dedica a elaborar información sindical que considera de interese xeral para os empregados da administración autonómica e enviala á Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia (Amteaga). Engade que polo tanto é este departamento da Xunta de Galicia o responsable do ficheiro e o que debe responder ante a reclamación por unha presunta vulneración da Lei de Protección de Datos, neste caso, o dereito á oposición, eliminando os datos do demandante da lista de destinatarios dos correos electrónicos.

A Sala recorda na sentenza que a CSIF está lexitimado para realizar comunicacións sindicais sen consentimento do interesado en exercicio do seu dereito á liberdade sindical e, unha vez reciba unha solicitude de oposición, debe responder ao interesado. Con todo, aclara que neste caso resultou "meridianamente acreditado" que a CSIF non ten acceso ás direccións de correo que forman parte das listas de distribución ás que envía información sindical, nin moito menos acceso aos datos persoais dos seus compoñentes, polo que non lle corresponde a este sindicato atender a reclamación do afectado. 

Comentarios