lunes. 25.10.2021 |
El tiempo
lunes. 25.10.2021
El tiempo
La Opinión de

Escribir en galego

.
Escribir en galego non é mesmo que escribir en castelán. Cada fala ten as súas pecualiaridás e as súas carauterísticas, que integran a súa tipicidade.