A DXT quere baixar aos 20 km/h a velocidade máxima nalgunhas vías urbanas

Defínese que é un VMP: Vehículo dunha ou máis rodas, dunha única praza, eléctrico e con velocidade máxima de 6-25 km/h 

Un semáforo en rojo.AEP
photo_camera Un semáforo en vermello.AEP

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) pretende reducir este 2019 a velocidade máxima á que se poderá circular polas cidades, non só aos 30 km/h, como sinalou en numerosas ocasións o director xeral de Tráfico, Pere Navarro, e o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, senón aos 20 km/h e aos 50 km/h noutros casos.

Segundo o borrador do Real Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Circulación, e ao que tivo acceso Europa Press, fixaranse tres límites de velocidade en vías urbanas e travesías: 20 km/h en vías que dispoñan de plataforma única de calzada e beirarrúa; 30 km/h en vías dun único carril por sentido de circulación; e 50 km/h en vías de dúas ou máis carriis por sentido de circulación (40 km/h para vehículos que transporten mercancías perigosas).

A redución de velocidade é unha das prioridades que se marcou o Goberno en materia de Tráfico e Seguridade Viaria. O pasado 28 de decembro, o Consello de Ministros aprobou a medida que supón a redución da velocidade máxima en estradas convencionais aos 90 km/h. Esta medida entrará en vigor o 29 de xaneiro.

O texto indica que as infraccións ás novas normas de velocidade seguirán sendo cualificadas como 'graves' e 'moi graves' segundo o recollido pola Lei de Tráfico e Seguridade Viaria.

É dicir, se antes, coa limitación establecida nos 50 km/h, podíanse perder dous puntos de carné por ir a unha velocidade de entre 71 e 80 km/h (ademais dunha multa de 300 euros), agora isto será posible circulando entre os 51 e os 60 km/h polas vías en que se fixe un límite de 30 km/h. Nestas vías, conducir a unha velocidade de entre 71 e 80 km/h suporá, coa nova normativa, a perda de seis puntos e unha multa de 500 euros.

O cadro que establece as sancións por exceso de velocidades en función dos límites establecidos non recolle o límite de 20 km/h, polo que haberá que ver se a DXT inclúea ou establece as sancións que se aplican cando o límite é de 30 km/h.

EXCEPCIóNS ESTABLECIDAS POLOS CONCELLOS

Segundo o documento, as velocidades xenéricas establecidas poderán ser rebaixadas pola Autoridade Municipal, previa sinalización específica. Tamén poderán os concellos aumentar a velocidade en vías dun único carril por sentido (que a DXT quere fixar en 30 km/h) ata os 50 km/h, tamén se se sinalizou previamente o cambio.

Con respecto ás travesías, Tráfico fixa un límite de 50 km/h para todo tipo de vehículos, aínda que poderá ser rebaixado por acordo da Autoridade Municipal co titular da vía, e unha vez procedeuse á sinalización. Igualmente, os concellos poderán tamén ampliar os límites máximos de velocidade en autoestradas e autovías urbanas que transcorren dentro de poboado, tamén sinalizando previamente a medida. Terán ata seis meses para adaptar os sinais unha vez apróbese o Real Decreto.

Segundo manifesta Tráfico no documento, a modificación do Regulamento Xeral de Circulación pretende mellorar a seguridade viaria en vías urbanas, pois recorda que en 2017 faleceron nas cidades españolas un total de 509 persoas, das cales o 80% correspondía a colectivos vulnerables (peóns, ciclistas, motoristas e usuarios de ciclomotor). Ademais, recalca que "a experiencia demostra que a redución da velocidade ten un efecto directo na redución da sinistralidade dos vulnerables".

DEFINICIÓN DUN VEHÍCULO DE MOBILIDADE PERSOAL

Con esta modificación, o Regulamento Xeral de Circulación incluirá a prohibición de circulación dos Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP) polas vías interurbanas.

Igualmente, o Real Decreto establecerá modificacións noutro dos regulamentos, o de Vehículos, en primeiro lugar para definir que é un VMP (patinetes eléctricos, segways, hoverboard...).

O documento establece que un Vehículo de Mobilidade Persoal (VMP) é aquel vehículo dunha ou máis rodas dotados dunha única praza e propulsados exclusivamente por motores eléctricos que poden proporcionar ao vehículo unha velocidade máxima por deseño comprendida entre 6 e 25 km/h

Só poden estar equipados cun asento ou sillín se están dotados de sistema de autobalance, e exclúense dos VMP os vehículos sen sistema de auto-abalo e con sillín, os vehículos concibidos para competición, os vehículos para persoas con mobilidade reducida e os vehículos cunha tensión de traballo maior a 100 VCC ou 240 VAC. 

Unha vez definido que é un VMP, establécense máis modificacións no Regulamento co fin de regular os requisitos e condicións destes vehículos que proliferaron nos últimos anos nas cidades. 

Segundo o texto, os VMP non necesitarán contar con autorización administrativa –que si han de ter os vehículos a motor–, que serve para verificar o perfecto estado de funcionamento do vehículo. Con todo, os VMP si necesitarán contar cun Certificado de circulación que garanta o cumprimento dos requisitos técnicos exixibles pola normativa nacional e internacional recollidos no Manual de características de ciclos de pedaleo asistido e vehículos de mobilidade persoal. Este Manual aprobarase por Resolución do director xeral de Tráfico, Pere Navarro.

O Real Decreto que establece todas estas modificacións entrará en vigor ao día seguinte en que a medida sexa publicada no BOE, unha vez sexa aprobada. Aínda que o borrador non fixa unha data na que pretende aprobarse esta iniciativa, todo apunta a que será ao longo deste 2019.

Comentarios