España rexistrou en 2018 a terceira maior esperanza de vida do planeta, 83,3 anos 

En Galicia a cifra deste dato subiu en 4,6 anos, igualando á media estatal
Un anciano.EP
photo_camera Un ancián.EP

A esperanza de vida ao nacer en España no ano 2018 foi de 83,3 anos (80,4 en homes e 86,1 en mulleres), a maior rexistrada entre os países da Unión Europea e a terceira a nivel mundial, só superada por Xapón e Suíza, segundo o informe Esperanzas de vida en España, 2018, publicado polo Ministerio de Sanidade. Ademais, Galicia foi unha das comunidades nas que este dato creceu máis, chegando a igualar a media estatal.

No entanto, e se se examina o conxunto da serie histórica do informe, produciuse unha redución do incremento da esperanza de vida ao nacer nos últimos anos. E é que, se entre os anos 2006 e 2012 a esperanza de vida ao nacer creceu 1,7 anos, entre os anos 2012 e 2018 só aumentou 0,5 anos.

En concreto, a esperanza de vida ao nacer en 2018 variou moderadamente entre as comunidades autónomas, situándose entre 81 anos en Ceuta e Melilla, fronte aos 85,4 anos rexistrados na Comunidade de Madrid, aos 84,4 en Navarra, nos 84,2 en Castela e León e aos 84 anos no País Vasco.

Pola súa banda, xunto ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla, Andalucía, con 81,9 anos, Canarias, con 82,5, e Estremadura, con 82,7, foron as comunidades que tiveron unha menor expectativa de vida ao nacer en 2018.

Respecto de esperanza de vida á idade de 65 anos en España no ano 2018, o informe publicado polo departamento que dirixe Salvador Illa sinala que se situou nos 21,4 anos (19,3 en homes e 23,4 en mulleres). Respecto ao ano anterior, esa esperanza de vida aumentou 0,1 anos no conxunto da poboación e, especialmente, entre as mulleres (4,1 anos máis que os homes).

Por comunidades autónomas, a esperanza de vida aos 65 anos en 2018 aumentou na maioría das comunidades autónomas, aínda que Madrid foi a que rexistrou máis anos (23,1), seguida de Castela e León, con 22,2 anos, e País Vasco e Navarra, ambas con 22,1 anos. Pola contra, as que menos foron Ceuta e Melilla (15 anos), Andalucía (20,2 anos), Estremadura (20,8 anos) e Murcia (20,9).

79,2 AÑOS DE VIDA SAUDABLE

Por outra banda, o informe puxo de manifesto que os anos de vida saudable ao nacer en España no ano 2018 foron 79,2 (76,9 en homes e 81,5 en mulleres), o que non supuxo cambio algún respecto ao ano anterior. 

No ano 2018, as mulleres españolas esperaron vivir, desde o nacemento, 4,5 anos de vida saudable máis que os homes. Esta diferenza a favor das mulleres obsérvase no conxunto do período de estudo, aínda que se reduciu lixeiramente desde 2006, ano en que era de 5,6 anos. 

Agora ben, no ano 2018, o 95,1 por cento dos anos de esperanza de vida foron vividos libres de incapacidade, unha porcentaxe que foi lixeiramente maior nos homes que nas mulleres.

Ademais, entre 2006 e 2018, a porcentaxe de anos vividos sen limitación mantívose relativamente constante, sen grandes variacións ao longo do período de estudo. 

Con todo, os anos vividos con limitación severa pasaron de 3,7 en 2006 a 4,1 en 2018. Esta evolución desfavorable no número de anos vividos con limitación observouse tanto en homes (nos que pasou de 3,2 en 2006 a 3,5 en 2018) como en mulleres, nas que variou, durante ese mesmo período, entre 4,3 e 4,6. 

Por comunidades autónomas, os anos de vida saudable ao nacer variaron moderadamente entre os 81,6 anos de País Vasco e Aragón, que xunto a Baleares (81,5) e Castela e León (81,3) foron as comunidades autónomas con maior número de anos de vida saudable en 2018; e os 75,6 anos de Murcia, que xunto a Ceuta e Melilla (76,2) e Andalucía (76,3) foron as comunidades con menor número de anos de vida saudable ao nacer. 

Así mesmo, entre 2006 e 2018, os anos de vida sen limitación de actividade aumentaron en todas as comunidades autónomas, excepto en Andalucía, aínda que devandito incremento variou de forma importante. En concreto, Baleares, cun incremento de 5,4 anos, seguida de Galicia e Ceuta e Melilla, ambas cunha aumento de 4,6, foron as comunidades onde os anos de vida saudable creceron máis desde 2006; mentres que Cantabria, cun aumento de 0,3 anos, Murcia, con 0,7, e Asturias, con 0,8, foron onde os anos de vida saudable creceron menos entre 2006 e 2018. 

Aos 65 anos, os anos de vida saudable en España no ano 2018 foron 18,7 anos (17,3 en homes e 19,9 en mulleres). Ao mesmo tempo, en 2018, en comparación co ano 2006, os anos de vida sen limitación a partir dos 65 anos de idade aumentaron un ano no conxunto da poboación española. 

Finalmente, o informe mostrou que no ano 2018, ao redor do 87 por cento dos anos de esperanza de vida desde a idade de 65 anos foron vividos sen limitación de actividade, especialmente os homes. 

Con todo, entre 2006 e 2018, a porcentaxe de anos vividos sen limitación reduciuse lixeiramente, pasando do 88 por cento ao 87 por cento. Esta redución observouse tanto nos homes, nos que a porcentaxe pasou de 90,4 por cento a 89,6 por cento, como nas mulleres, nas que variou entre o 86,9 por cento e o 85,2 por cento. 

O número de anos de vida saudable aos 65 anos aumentou en 2018 en relación a 2006 en todas as comunidades autónomas excepto en Andalucía, Asturias e Cantabria, nas que se rexistrou un lixeiro descenso no período de estudo. Este descenso observado nesas tres comunidades autónomas débese moi probablemente a un aumento na prevalencia de limitación de actividade entre 2006 e 2018, xa que a evolución da esperanza de vida aos 65 anos de idade entre eses mesmos anos foi favorable en ambas as comunidades. 

Comentarios