A OCU aproba as medidas sanitarias na entrada dos supermercados, pero deben mellorar no interior

O 40% dos supermercados non conta con ningunha medida de control de aforo, mentres que o 70% posúe sinalizacións que indican a necesidade de gardar a distancia de seguridade
Supermercado. PIXABAY
photo_camera Supermercado. PIXABAY

A Organización de Consumidores e Usuarios aprobou as medidas sanitarias impostas na entrada dos supermercados, onde destaca a presenza de luvas ou xeles hidroalcohólicos para os clientes, mentres que considera que se debería mellorar nas condicións do interior dos establecementos, segundo unha análise realizada tras analizar máis de 1.000 locais. 

En concreto, a OCU cre que hai marxe de mellora en canto a proporcionar luvas á entrada, en dispor de medidas claras de control de aforo e en recordar aos clientes, que deben manter unha distancia entre eles para previr contaxios, mentres que denuncia que o peor aspecto é a ausencia xeneralizada de xel hidroalcohólico noutros espazos do supermercado máis aló da entrada. 

O 93% dos establecementos visitados proporcionaban xel á entrada do local e un 66% provían de luvas aos clientes. A pesar de non atoparse dispoñibles na entrada, as luvas adoitaban estar dispoñibles en seccións específicas do supermercado, como a de froitas e verduras, onde se usan as mans para tocar produtos frescos. Por cadeas, o xel atopouse na maior parte dos supermercados en todos os seus establecementos visitados ou, de atoparse ausente, isto só ocorría nun dos establecementos. 

OCU destaca un aspecto preocupante da análise, e é que no 40% dos supermercados, na entrada non se atopou ningunha medida de control de aforo, xa fose persoal encargado de limitar a entrada á tenda en caso de aglomeracións ou algunha sinalización indicando o aforo máximo. 

A análise sinala que foi difícil atopar dispensadores de xel hidroalcohólico dentro dos supermercados, xa que só  se atoparon no 24% dos casos. Nas principais cadeas de hipermercados, con tendas de grandes dimensións, a súa dispoñibilidade aproximábase ao 40%.

Con todo, como aspecto positivo, os datos de sinalizacións indicando a necesidade de gardar distancias entre os clientes do local atopáronse no 70% dos establecementos. 

Respecto da zona de caixas, a organización de consumidores advertiu de que a acumulación de clientes na cola e o contacto co persoal que cobra poden converter esa zona nunha importante fonte de contaxios.

INDICACIÓN DE SEPARACIÓN NAS LÍNEAS DE CAIXA.  Pero destaca que no 95% dos casos, había indicacións para separar aos clientes que facían cola nas caixas, no 94% dos casos, o persoal de caixa estaba separado dos clientes por un biombo e no 98% dos casos levaba máscara, aínda que este último dato debería ser un 100%, dada a obrigatoriedade absoluta do seu uso. 

Por rexións, a OCU destaca que o control do aforo resultou moi desigual. En Galicia, Aragón e A Rioxa atopáronse controis en máis do 90% dos supermercados, pero en Baleares, Murcia, Asturias e Andalucía estivo por baixo do 50%. 

Na metade das CCAA atopouse xel hidroalcohólico na entrada en máis do 95%. Só en Baleares viuse en menos de dous terzos dos supermercados e en Castela e León e Murcia, en ao redor do 80%. 

Doutra banda, en Estremadura, Cantabria, Navarra, País Vasco, Murcia, Cataluña e Asturias atopouse xel hidroalcohólico no interior do establecemento en menos do 10% das tendas. 
Respecto das indicacións de distancia dentro do local os peores valores déronse en Cantabria (un terzo dos supermercados) e en Cataluña e Estremadura (apenas a metade). 

Comentarios