ASÍ SERÁ A REINCORPORACIÓN DOS FUNCIONARIOS

As oficinas da Administración abrirán desde o 25 de maio con cita previa

Goberno e sindicatos asinan un acordo para a reincorporación e adaptación do emprego público á desescalada
Generated by  IJG JPEG Library
photo_camera Carolina Darias, ministra de Política Territorial e Función Pública. EFE

O Goberno e os sindicatos de Función Pública acordaron este luns que as oficinas da Administración abriranse ao público a partir do 25 de maio de maio, con cita previa e limitación do aforamento, e as oficinas poderán estar abertas ata as 21.00 horas.

Así figura no acordo subscrito por vía electrónica este luns entre a ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, e os sindicatos CSIF, UXT, CCOO e CIG, como representantes na Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado, sobre medidas organizativas para a incorporación presencial progresiva dos empregados públicos da Administración Xeral do Estado, no marco do Plan de Transición á Nova Normalidade.

Función Pública explicou que o acordo pasa garantir a saúde dos empregados públicos, medidas no plano organizativo para o adecuado desenvolvemento das súas funcións, cumprindo todas as medidas de protección da saúde ditadas polas autoridades sanitarias, que se plasmará nunha resolución do Secretario de Estado de Política Territorial e Función Pública.

O acordo recolle que as oficinas da Administración ábranse ao público a partir do 25 de maio de maio, coincidindo coa 'Fase II' de desescalada, con cita previa e limitación do aforamento, e as oficinas poderán estar abertas ata as 21.00 horas.

No entanto, fontes de CSIF sinalaron a Europa Press que estarán "vixiantes" para que se garanta o cumprimento das medidas de seguridade para os persoais de empregados públicos e para os cidadáns.

Pola súa banda, o secretario federal de AGE de UXT, Carlos Álvarez, sinalou que se trata de establecer un marco de corresponsabilidade, "homoxéneo e negociado en todos os ámbitos, baseado nunha reincorporación gradual", e tachou de moi "garantista" o acordo, porque "prioriza a seguridade e saúde dos empregados públicos á vez que asegura a adecuada prestación de servizos da Administración á cidadanía".

Á súa vez, o secretario xeral de FSC-CCOO no ámbito da Función Pública, José Manuel Vera, destacou que o texto mellora "sensiblemente" as medidas de prevención de riscos laborais e protección da saúde. Con todo, entende que o traballo sindical non conclúe con esta firma e cre que "será necesario convocar con carácter previo as mesas delegadas para concretar e resolver algunhas cuestións que quedaron pendentes para adaptar a resolución aos ámbitos específicos".

Reincorporación progresiva e teletrabajo

O acordo contempla unha reincorporación progresiva dos traballadores, dando prioridade ao teletrabajo, evitando a incorporación de persoas con baixas por incapacidade temporal, con síntomas ou en contacto con familiares contaxiados, así como con enfermidades crónicas declarados como vulnerables polo Ministerio de Sanidade e ás persoas que teñan ao seu cargo menores ou dependentes.

A reincorporación irá paralela ao progresivo inicio da actividade e acudirán aos centros de traballo as persoas "imprescindibles" que presten servizos nos diferentes sectores de produción e económicos que vaian avanzando cara á situación de nova normalidade.

En todo caso, prevese que a atención á cidadanía, de modo presencial, retomarase a partir do 25 de maio (Fase II), con cita previa e limitación do aforamento, e priorizándose a atención telefónica e telemática.

Cada departamento deberá autorizar a flexibilización horaria correspondente a cada caso, con independencia da modalidade de prestación de servizos, recomendándose o uso de fórmulas de xornada continuada. Igualmente, para poder atender os supostos de flexibilización habilítase a posibilidade de ampliar o horario de apertura dos centros de traballo ata as 21 horas. Se fose precisa esta ampliación para facilitar a rotación do persoal, deberá constar a conformidade do empregado.

Convocarase ás organizacións sindicais da Mesa Xeral da AGE para constituír un grupo de traballo de face ao desenvolvemento normativo das modalidades de traballo a distancia. Así mesmo, constituirase unha comisión de seguimento para o desenvolvemento deste acordo.

Adaptación por fases

En detalle, establécense as distintas fases con "carácter flexible e adaptativo" de acordo co que estableza en cada momento o Ministerio de Sanidade para cada unidade territorial, que supeditará os prazos das fases, así como o persoal que haxa de incorporarse en cada unha das mesmas.

Nas Fases 0, I, II e III reincorporaranse as persoas imprescindibles que prestan servizo nos sectores de actividade relacionados en cada fase do Plan para a Transición cara a unha nova normalidade e quen garantan o traballo destes, como servizos de riscos laborais e sanitarios.

Xa na fase de Nova Normalidade, que se iniciará unha vez finalizada a Fase III, cando así o determine Sanidade, rexerase de acordo coas instrucións de carácter organizativo que se diten no seu momento, establecéndose novos protocolos de seguridade e saúde coa experiencia da aprendizaxe das fases anteriores e de acordo co que establezan as autoridades sanitarias.

Probas selectivas, cursos e viaxes

En canto aos procesos selectivos, o documento sinala que desde o momento que finalice a suspensión dos prazos administrativos declarada polo Real Decreto do Estado de alarma do pasado 14 de marzo, as convocatorias de procesos selectivos poderanse tramitar con carácter ordinario.

Iso si, o órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá pospor a celebración de probas selectivas presenciais de concorrencia masiva polo tempo imprescindible, de acordo coas recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias, garantíndose en todo caso a continuidade dos procesos.

Quedan exceptuados aqueles procesos selectivos relacionados coas medidas adoptadas para a contención da Covid-19, os que poidan celebrarse por medios telemáticos e aqueles que se atopen en fase de concurso ou cuxo sistema selectivo sexa o concurso.

Igualmente, procurarase articular os medios de carácter telemático necesarios para a realización dos exercicios que se atopen na súa fase de lectura presencial de carácter individual por parte de acódea candidata, segundo o borrador recollido por Europa Press.

Suspenderanse todas aquelas viaxes de traballo que poidan liquidarse mediante chamada ou videoconferencia

Con carácter xeral as reunións de traballo celebraranse mediante audioconferencia ou videoconferencia evitándose no posible as reunións presenciais ou que impliquen desprazamentos a outra localidade. Así, ou se poderá asistir a reunións que se celebren en unidades territoriais diferentes a aquela na que se atope o centro de traballo, salvo por causas excepcionais e xustificadas, de acordo cos criterios establecidos polo Ministerio de Sanidade en función de cada Fase.

Á súa vez, suspenderanse todas aquelas viaxes de traballo que poidan liquidarse mediante chamada ou videoconferencia, nin se permitirá viaxar a unidades territoriais diferentes, salvo causas excepcionais e xustificadas.

Para rematar, as unidades responsables da organización de cursos e actividades formativas desenvolverán, con carácter prioritario, a súa actividade mediante medios telemáticos, coa finalidade de minimizar os posibles riscos para a saúde, respectando en todo caso os termos que determinen as autoridades sanitarias.

Comentarios