El tiempo
jueves. 29.09.2022
El tiempo

O Supremo avala baixar o soldo aos funcionarios se non son produtivos

Fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. AEP
Fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. AEP

O Tribunal Supremo avalou nunha sentenza reducir o complemento de produtividade dos funcionarios nun período de tempo concreto, se se demostra de modo obxectivo e transparente que o seu rendemento descendeu.

A sección cuarta da sala do Contencioso respondeu así a un recurso presentado por unha funcionaria do Tribunal de Contas, que solicitaba que se lle devolvesen 214,35 euros.

En novembro de 2016 foi publicada a produtividade aprobada correspondente ao segundo semestre dese ano, na cal á traballadora aplicóuselle un desconto de 575,77 euros.

Dos 1.313,32 euros correspondentes ao seu nivel administrativo só se lle asignaron 737,55, tras reterlle os 15 días de baixa habidos no semestre máis un desconto adicional de 414,35 euros en concepto de penalización.

Para xustificar o desconto aplicado no seu plus de produtividade, a dirección técnica do seu departamento alegou que non atendía chamadas telefónicas, non seguía as instrucións e realizaba menor volume de traballo, sen que a súa superiora directa (que foi cesada no seu posto) achegase a documentación necesaria, correos electrónicos e rexistros da aplicación informática utilizada nas actividades de fiscalización.

Na súa defensa, a funcionaria achegou 16 solicitudes para que se lle reparase o seu terminal telefónico e achegou documentos sobre os contratos examinados por ela no citado período.

Tamén engadiu un informe da titular do departamento que sinalaba que tras os cambios (o cesamento da anterior directora) o seu rendemento mellorara, superando "a todos" os funcionarios con igual nivel administrativo.

Posteriormente, cando se publicaron os pluses de produtividade para o primeiro semestre de 2017, á funcionaria asignóuselle o mesmo plus que a outros compañeiros do seu mesmo nivel.

O avogado do Estado, pola súa banda, alegou que a funcionaria non recorrera en tempo e forma a súa asignación de produtividade para o segundo semestre de 2016.

Agora, o Supremo estima que "resulta contrario ao bo facer da administración e os principios de claridade e boa fe" presentar escritos sucesivos para pretender que o prazo de recurso estea permanentemente aberto.

Ademais, constata que un plus asignado nun determinado período de tempo "non significa idéntica asignación noutro", e sinala que "non existe un dereito ao mantemento da produtividade nun determinado nivel retributivo".

A valoración da produtividade, prosegue a sentenza, debe facerse en función de circunstancias "obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e o desempeño do mesmo", e coa consecución dos resultados ou obxectivos asignados.

Deste xeito, "en ningún caso" as contías asignadas por un complemento de produtividade durante un período de tempo "orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos." 

O Supremo avala baixar o soldo aos funcionarios se non son produtivos