Os galegos serán os máis prexudicados pola refacturación na luz

Os fogares deberán pagar un custo medio adicional 
Cifras de una factura. EP
photo_camera Cifras dunha factura. EP

Os galegos serán os consumidores máis prexudicados pola refacturación que se vai a facer nos recibos da luz de once comunidades autónomas a partir deste mes de setembro por suplementos territoriais por tributos autonómicos nas peaxes que non se repercutiron aos usuarios, e os cataláns os que menos.

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) fixo un cálculo do impacto das refacturaciones nun fogar medio (4,6 quilowatts -KW- de potencia e 3.500 quilowatts hora -KWh- de consumo).

A orixe da refacturación remóntase a 2013, cando a normativa contemplaba que, no caso de que as actividades eléctricas de comercialización e distribución fosen gravadas con tributos de carácter autonómico, á peaxe de acceso –destinado a cubrir partidas de custos do sector eléctrico– incluiríaselle un suplemento territorial para os consumidores desa comunidade autónoma, pero ese suplemento non se chegou a aprobar polo Goberno.

As empresas do sector eléctrico, que tiveron que asumir eses impostos obrigatorios, recorreron.

Tras as sentenzas do Tribunal Supremo en resposta a eses recursos, o Ministerio para a Transición Ecolóxica tivo que aprobar en marzo de 2019 unha orde para proceder á liquidación dos suplementos territoriais e cubrir o custo provocado en 2013.

En 2017 xa houbo unha primeira refacturación que afectou os consumidores de A Rioxa, Castela-A Mancha e Valencia, e agora sumar outra para os das comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castela e León, Estremadura, Galicia, Madrid, Murcia e Navarra, así como para os de Cataluña, cuxa refacturación provisional -aprobada en 2017- foi insuficiente para recadar a totalidade do importe.

Baleares, Canarias e País Vasco, que non aplicaban impostos rexionais obrigatorios nesas datas, quedan excluídas das refacturaciones.

O cálculo da OCU cifra por comunidade autónoma o custo da refacturación para un consumidor medio e arroxa que serán os galegos e os castelán-leoneses os máis prexudicados.

En concreto, para os consumidores galegos o custo da refacturación medio a abonar é 19,79 euros e para os de Castela e León de 15,69 euros.

A continuación están os de Cantabria (9,85 euros), Aragón (4,3 euros), Navarra (3,42 euros), Asturias (2,28 euros), Estremadura (2,24 euros) e Murcia (2,01 euros).

A refacturación sitúase por baixo do euro para madrileños (0,57 euros), andaluces (0,57 euros) e cataláns (0,32 euros).

As comercializadoras deben avisar aos clientes da regularización, que se identificará como suplemento territorial por tributos autonómicos da comunidade autónoma onde se situaba a súa subministración de 2013, e informar o cliente de canto debe pagar e como.

O importe pagarase nunha única factura, se é inferior a dous euros, e se supera esa cantidade, ratearase en ata doce facturas.

Os usuarios que teñen que pagar a refacturación, que aparecerá na factura baixo o concepto suplemento territorial, son aqueles que tivesen contrato durante 2013, aínda que cambien de comercializadora e estean ou non no mercado regulado.

Comentarios