El tiempo
domingo. 26.03.2023
El tiempo

O gasto en pensións supera por primeira vez os 9.000 millóns en xuño

Manifestación por unas pensiones dignas en Lugo. XESÚS PONTE
Manifestación por unas pensiones dignas en Lugo. XESÚS PONTE

A pensión media de xubilación alcanza os 1.083,67 euros 

A Seguridade Social destinou neste mes de xuño a cifra marca de 9.009,81 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3% máis que no mesmo mes de 2017 e a primeira vez que supera a cifra de 9.000 millóns, segundo datos publicados este venres polo Ministerio de Traballo. O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Tras dous meses crecendo por encima do 3%, o ritmo de crecemento do gasto moderouse en abril ata o 2,9% pero en maio e xuño volveu a subir ao 3%.

A maior parte dos 9.009 millóns de euros destinados a pagar a nómina das pensións foi parar ás pensións de xubilación, con 6.414,40 millóns de euros (+3,74%), seguidas das pensións de viuvez, ás que se dedicaron 1.545,07 millóns de euros (+1,28%). Pola súa banda, ás pensións de incapacidade permanente destináronse 896,63 millóns de euros (+1,05%), as de orfandade supuxeron 130,99 millóns de euros (+1,05%) e as pensións en favor de familiares totalizaron 22,70 millóns de euros (+4,13%).

O número de pensións avanzou en xuño un 1,13% respecto ao mesmo mes de 2017, ata 9.613.641 pensións, nova marca do sistema. En termos mensuais, o número de pensións incrementouse en 20.678 respecto ao mes de maio de 2017. Aínda que a taxa de crecemento interanual de xuño non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan 29 meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%.

Do total de pensións, máis da metade, 5.919.154, foron pensións de xubilación, cun repunte do 1,77% respecto de xuño de 2017, mentres que 2.359.486 eran pensións de viuvez (-0,02%), 952.456 de incapacidade permanente (+0,51%), 340.797 de orfandade (-0,25%) e 41.748 a favor de familiares (+2,56%).

A PENSIÓN MEDIA DE XUBILACIÓN SOBE A pensión media de xubilación situouse ao comezo do presente mes en 1.083,67 euros mensuais, un 1,93% máis que no mesmo mes de 2017. Pola súa banda, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares) situouse en xuño en 937,19 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 1,84%.

En concreto, a pensión media de viuvez situouse no quinto mes do ano en 654,84 euros mensuais, un 1,30% máis que en igual mes do ano pasado, mentres que a de incapacidade permanente alcanzou unha contía media de 941,39 euros mensuais, cun incremento interanual do 0,53%. Así mesmo, a pensión media de orfandade ascendeu a 384,39 euros mensuais, un 1,30% máis que en xuño de 2017, mentres que a de favor de familiares situouse en 543,78 euros ao mes, cun repunte do 1,53%.

OS HOMES COBRAN MÁIS. A idade media do pensionista contributivo é de 72 anos (73 nas mulleres e 70 nos homes). A maior parte das pensións contributivas que paga a Seguridade Social concéntranse nos tramos de maior idade, dado que o groso das pensións son de xubilación.

Así, contabilízanse máis de 1,7 millóns de pensións contributivas no tramo de 65 a 69 anos; case 1,7 millóns no de 70 a 74 anos; máis de 1,5 millóns no de 85 e máis anos; case 1,3 millóns no de 80 a 84 anos, e máis de 1,3 millóns no de 75 a 79 anos.

Por sexos, o 51,5% das pensións contributivas do sistema (4.955.416) recíbenas mulleres, fronte a 4.658.022 pensións percibidas por homes (48,5%).

A pensión media de xubilación percibida por mulleres alcanzou en xuño a contía de 732,25 euros, en contraste cos 1.155,23 euros mensuais que reciben de media os homes. A brecha entre ambos os sexos, en valores absolutos, é de case 423 euros. Das máis de 9,61 millóns pensións contributivas existentes en xuño, unha de cada catro (o 24,8%, case 2,4 millóns de pensións) reciben complemento a mínimos. Delas, o 44,7% son pensións de xubilación; o 30,7% de viuvez; o 12,4% de xubilación procedente de incapacidade; o 6,5% de orfandade; o 4,6% de incapacidade permanente e o 0,9% a favor de familiares.

A iso hai que engadir 1.329 pensións do Sovi que reciben mínimos e que representan unicamente o 0,1% do total de pensións contributivas.

O gasto en pensións supera por primeira vez os 9.000 millóns en xuño
Comentarios