O Tribunal Supremo frea os desafiuzamentos con menos de 12 cotas impagadas

Pide que se aplique a lei hipotecaria
Crece la incertidumbre entre los ciudadanos ante la decisión final del Tribunal Supremo por el impuesto de las hipotecas. PIXABAY - Martillo Justicia
photo_camera Justicia. PIXABAY

O Tribunal Supremo instou este mércores a aplicar a lei de Contratos do Crédito Inmobiliario, máis coñecida como lei hipotecaria, para determinar a nulidade das cláusulas de vencemento anticipado dun préstamo, o que na práctica impedirá desafiuzamentos con menos de doce cotas impagadas.

A lei hipotecaria, que entrou en vigor en xuño deste ano, prevé, entre outras medidas, que o banco só poderá comezar o procedemento de desafiuzamento se hai doce cotas impagadas ou o 3% do capital da hipoteca na primeira metade da vida do préstamo, ou ben 15 cotas ou o 7 % na segunda metade do mesmo.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) declarou en marzo deste ano que as cláusulas de vencemento anticipado de préstamos hipotecarios "declaradas abusivas" podían ser substituídas a menos que o consumidor se expuxese a consecuencias que lle sexan "especialmente prexudiciais".

No entanto, iso deixaba aberta a porta a que sexan os xuíces nacionais os que adopten a decisión sobre se o contrato pode subsistir unha vez anulada a cláusula.

Pero agora o Supremo, nunha sentenza datada este mércores polo Pleno da Sala do Civil, sen desatender o criterio do TJUE, establece por unanimidade que se aplique a lei que regula os créditos inmobiliarios, considerada máis beneficiosa para o consumidor.

O tribunal europeo opúñase a que unha cláusula de vencemento anticipado dun contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva "sexa conservada parcialmente mediante a supresión dos elementos que a fan abusiva, cando tal supresión equivalla a modificar o contido de devandita cláusula afectando á súa esencia".

Segundo o criterio do TJUE, sinala o Supremo, un contrato hipotecario non pode subsistir sen a correspondente garantía, é dicir, o inmoble, polo que en caso de suprimirse a cláusula que sustenta dita garantía o contrato sería nulo.

Pero iso supón para o cliente consecuencias non desexadas, como a obrigación de devolver a totalidade do saldo vivo do préstamo e a perda das vantaxes fiscais legalmente previstas para a execución hipotecaria

Polo que respecta ás execucións hipotecarias en curso, o Supremo entende que aqueles nos que o préstamo expirou antes da entrada en vigor da lei hipotecaria de 2013 deberían ser sobreseídos.

En canto aos préstamos vencidos logo desa data, deberán terse en conta os criterios da lei de crédito inmobiliario aprobada este ano.

O TJUE ocupouse desta cuestión despois de que o Supremo elevase á corte europea en 2017 unha cuestión prejudicial para que determinase se a nulidade dunha cláusula de vencemento anticipado impedía a un xuíz español manter aberto o procedemento hipotecario, é dicir, sobreseerlo ou non. 

Comentarios