Galicia recibirá 2,37 millóns de euros para reforzar ao alumnado vulnerable

O obxectivo xeral é pór en marcha un mecanismo de axuda para o fortalecemento dos centros financiados con fondos públicos
Aula vacía. ARQUIVO.
photo_camera Aula baleira. ARQUIVO.

Galicia recibirá 2,37 millóns de euros do total de 40 millóns de euros asignado polo Goberno central entre as comunidades autónomas para reforzar o funcionamento dos colexios e garantir a continuidade da educación no próximo curso para os alumnos máis vulnerables, especialmente afectados pola situación xerada pola pandemia de Covid-19.

Así o indica oficialmente o BOE que publica as asignacións do programa adoptado no Consello de Ministros o pasado 21 de xullo, co distribuír crédito para que as comunidades autónomas poidan apoiar ese alumnado máis vulnerable.

No criterio de distribución entre comunidades tívose en conta o número de alumnos escolarizados en primaria e secundaria do curso 2017-2018, o porcentaxe de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, a taxa de idoneidade aos 15 anos e a dispersión da poboación e censo de poboación e vivendas 2011.

A repartición dos fondos queda deste xeito: Andalucía, con 5,34 millóns; Aragón, 1,75; Asturias, 1,55; Baleares, 2; Canarias, 1,96; Cantabria, 1,47; Castela e León, 2,15; Castela-A Mancha, 2,14; Cataluña, 4,51; Comunidade Valenciana, 3,44; Estremadura, 1,67; Galicia, 2,37; Madrid, 3,77; Murcia, 2,23; Navarra, 2,03, e A Rioxa, 1,58.

O programa está destinado a garantir a continuidade e avance educativo do alumnado no curso que arrinca en setembro

O obxectivo xeral é pór en marcha un mecanismo de axuda para o fortalecemento dos centros financiados con fondos públicos que afrontan maior complexidade educativa, a través das administracións educativas competentes, para apoiar as actuacións educativas deses centros nas condicións especiais do curso 2020-21.

O programa está destinado a garantir a continuidade e avance educativo do alumnado no curso que arrinca en setembro, con especial atención aos máis vulnerables educativamente; restablecer, reforzar e mellorar o funcionamento dos centros educativos nas condicións especiais que precisa, flexibilizando a súa organización e garantindo as recomendacións das autoridades sanitarias.

Tamén, reforzar a equidade educativa da rede de centros, en función das características das zonas ou territorios en que se sitúan, con especial atención aos centros educativos de maior complexidade, vulnerabilidade e maiores índices de pobreza educativa (fenda dixital, fracaso, repetición, absentismo, abandono temperán), considerando tamén a ruralidad e insularidade.

O crédito está destinado ademais a reforzar a dotación e formación dos equipos docentes e dos profesionais da orientación, para poder responder á adaptación das programacións, o uso educativo dos recursos tecnolóxicos, así como ao ensino, a tutoría, a orientación e a avaliación en distintas modalidades e escenarios.

Case 8 millóns para servizos sociais
O Goberno central concedeu á Xunta 7,9 millóns de euros para servizos sociais, dos que 3,41 millóns serán para o Programa de protección á familia e atención á pobreza infantil, segundo informa a Delegación do Goberno en Galicia.

A repartición, acordado polo Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, foi publicado este xoves no Boletín Oficial do Estado.

A Orde do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 inclúe 45 millóns de euros do Programa de protección á familia e atención á pobreza infantil, no que a Xunta recibe 3,41 millóns de euros, un 7,58 % por cento do total.

Existe un programa específico para garantir o dereito básico de alimentación, lecer e cultura, dotado con 15 millóns, dos que corresponden 1,14 ao Executivo galego, tamén un 7,58 %.

A repartición inclúe prestacións básicas de Servizos Sociais, por 40 millóns de euros para aspectos como información e orientación, axuda a domicilio e apoio á unidade de convivencia, aloxamento alternativo e prevención e inserción social. Neste caso, a Xunta recibe 3,31 millóns de euros, un 8,37% do total.

Os proxectos de intervención social integral para a atención, prevención da marxinación e inserción do pobo xitano están dotados con 412.500 euros, dos 28.411,72 euros, un 6,89 %, foron asignados a Galicia.

En total o Goberno concede 7,9 millóns de euros á Xunta, sendo o quinto executivo autonómico que máis fondos percibe do conxunto do Estado, segundo os criterios establecidos no Consello Territorial de Servizos Sociais.

A Delegación do Goberno puxo en valor "o traballo por Galicia" do vicepresidente segundo e ministro de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Pablo Iglesias, plasmada en medidas como esta ou outras realizadas durante os meses de máis impacto da pandemia, pois "o seu departamento destinou entón outros 18,9 millóns de euros a servizos sociais da Xunta de Galicia".

Comentarios