Sanidade dá "por cerrada" a negociación coa firma do contrato de continuidade

Estableceuse un nomeamento estatutario eventual de continuidade no ámbito do Servizo Galego de Saúde

Los médicos llevan su protesta al Parlamento. LAVANDEIRA JR
photo_camera Los médicos llevan su protesta al Parlamento. LAVANDEIRA JR

A Consellería de Sanidade e as organizacións sindicais CESM-OMEGA, SATSE, CSIF e UXT asinaron este martes un acordo na Mesa sectorial sobre o establecemento dun nomeamento estatutario eventual de continuidade no ámbito do Servizo Galego de Saúde, co que desde o departamento autonómico deron "por pechada a negociación". Neste sentido, sinalan que é a este acordo ao que se poderán adherir o resto dos representantes dos traballadores xa que a firma queda aberta.

O acordo, sinalan nun comunicado, recolle as melloras consensuadas nas condicións laborais en materia de xornadas e descansos; a delimitación, dentro do distrito, do ámbito de nomeamentos que se fixará previamente na comisión de seguimento do acordo; e o carácter voluntario da aceptación do contrato polos aspirantes. Este tipo de contrato é unha nova modalidade contractual para vínculos temporais do persoal médico de familia e pediatras de atención primaria do Sergas, que prevé contratos cun mínimo dun ano de duración e tres anos de máximo.

A implantación inmediata desta medida, consideran, mellorará as condicións laborais dos médicos especialistas actualmente dispoñibles e tamén as dos médicos internos residentes que previsen finalizar no próximo mes de maio. O contrato de continuidade permitirá a dispoñibilidade de persoal para a cobertura das necesidades asistenciais que se produzan.

Así, á finalización dos nomeamentos, se a prestación dos servizos se estendera por un período acumulado de 12 ou máis meses nun período de dous anos, poderase valorar a creación de prazas estruturais. Tamén se contempla que o réxime de prestación dos servizos será de dous ou máis centros dentro do mesmo distrito sanitario.

Segundo a Xunta, o persoal vinculado con estes nomeamentos gozará dos mesmos dereitos e deberes que o restante persoal do centro ou centros aos que estea vinculado, en particular do mesmo réxime de descansos, permisos e vacacións. Con esta medida, a Consellería que dirixe Jesús Vázquez Almuiña, pretende cubrir, "de maneira óptima e eficiente, as necesidades asistenciais conxunturais" do servizo, "garantindo a estabilidade laboral do persoal afectado e reducindo o número de chamamentos sucesivos".

Este nomeamento aínda que está destinado a médicos de familia e pediatras de atención primaria, podería estenderse nun futuro a outras categorías profesionais.

Comentarios