A universidade arrinca o curso co obxectivo de lograr a máxima presencialidade posible

Cada centro ten un plan de continxencia e utilizará fórmulas telemáticas cando non se poidan cumprir as distancias de seguridade 
Campus de Pontevedra da Uvigo. DAVID FREIRE
photo_camera Campus de Pontevedra da Uvigo. DAVID FREIRE

As universidades galegas abren as portas dos seus campus este luns para miles de alumnos, tras un proceso de adaptación de todas as súas instalacións co obxectivo de lograr a máxima presencialidade posible na docencia pero garantindo as condicións de seguridade e o cumprimento das directrices sanitarias ante a covid-19. 

As tres institucións académicas parten dunha base similar: cada unha elaborou un documento con recomendacións e no que se prevén medidas de continxencia para adaptar a docencia en función da evolución epidemiolóxica. A partir de aí, cada centro fixo a súa planificación para adaptar estas directrices ás súas particularidades. 

A Universidade de Santiago recolle tres escenarios posibles no seu protocolo. O primeiro que expón sería o dunha normalidade sen restricións á presencialidad, tanto nas clases, as tutorías como as probas finais. Esta podería compatibilizarse cun 10 por cento das horas nunha materia de modalidade virtual "de modo excepcional e debidamente xustificado". Tamén se recomendan quendas de rotación máis curtos nos grupos de prácticas e recoñécese a posibilidade e facelas online sempre que impliquen o uso de mecanismos telemáticos. 

No segundo caso, de restricións parciais, a docencia sería total ou parcialmente virtual combinada coa física, e tutorías e exames serían a distancia, aínda que tamén se recomenda anticipar os contidos das clases prácticas.

Finalmente, ante un peche de instalacións pola situación sanitaria, as aulas impartiríanse plenamente de modo virtual e os centros terán que adaptar as prácticas a esta modalidade.

A USC previu tres escenarios posibles, en función da evolución da pandemia

MODELO MIXTO. A universidade emitiu recentemente unha resolución para adaptar a forma na que arrincará o curso nos campus de Compostela e Lugo: a norma xeral será a docencia presencial, aínda que haberá casos nos que esta se combinará cunha fórmula semipresencial ou telemática cando non se poida cumprir a distancia interpersoal de 1,5 metros na aula. 

Esta cuestión dependerá das circunstancias de cada titulación e de cada centro, engaden, que á súa vez elaboraron os seus propios plans de continxencia e de adaptación das directrices xerais elaboradas pola USC ás súas características e particularidades. Tamén se recomendou fomentar fórmulas de avaliación continua. 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA. A UDC, pola súa banda, priorizará a presencialidad en todos os centros, aínda que o modelo será híbrido (expositiva virtual e prácticas presenciais) en función dos espazos e o número de estudantes.

Cada facultade adaptou e reorganizou os seus espazos para que as aulas se preparen para acoller os alumnos e se respecte o metro e medio de distancia interpersoal, con rutas de entrada e saída, circuítos de circulación polos centros, medidas de ventilación, sanitarias e de hixiene. 

A institución habilitou unha páxina web todos os documentos e instrucións xerais e específicas, que están suxeitos a revisión en función da evolución da pandemia, e avanzou a posta en marcha dun número de teléfono de atención ao alumnado que será o punto de referencia para a resolución de dúbidas. 

Todos os centros terán documentación elaborada polo Servizo de Prevención de Riscos con información e procedementos ante un posible contaxio. No caso de que sexa un docente, este será substituido por outro da súa mesma área. 

A UVigo realizará 200 probas PCR á semana

Outra das iniciativas planeadas polas institucións será a realización de test serolóxicos, no caso da UDC; ou probas PCR ao persoal da universidade, tanto docente como de administración e servizos. 

UVIGO. A Universidade de Vigo realizará 200 PCR semanais que se intentarán manter ao longo de todo o curso, e que poderán estenderse tanto ao alumnado como ao persoal da universidade en función da situación epidemiolóxica detectada. 

A UVigo realizou actuacións para permitir o mantemento da distancia de seguridade en espazos da universidade, como a ampliación de aulas, e o control de posibles casos de covid, como a instalación de códigos identificativos de salas, mediante un sistema de QR, para facilitar o rastrexo de casos. 

A institución académica programou o curso segundo os distintos escenarios posibles, cun protocolo adaptado a cada centro e a dispoñibilidade do Campus Integra para contar con modelos de docencia mixta e telemática. Cerca do 30 por cento dos graos serían 100% presenciais, mentres que o resto botarían man de modelos de semipresencialidad. 

En función da evolución da pandemia, podería permitirse que parte dos alumnos asistisen ás aulas á vez que os seus compañeiros seguisen as clases en remoto. 

Comentarios