A Xunta establece tres niveis para regular as visitas ás residencias

Haberá grupos estables de dez persoas e os residentes poderán recibir unha visita á semana
Residencia de mayores de Campolongo. GONZALO GARCÍA
photo_camera Residencia de mayores de Campolongo. GONZALO GARCÍA

As residencias de persoas maiores de Galicia e os centros de día rexerán a partir deste venres as súas visitas, interaccións e actividades a través de tres niveis de risco en función da situación epidemiolóxica da área na que se sitúan e crearán 'grupos de convivencia estable' de ata 10 usuarios para evitar a propagación de contactos. 

Así o recollen os protocolos de prevención con medidas específicas para estes centros aprobados pola Xunta e o seu comité clínico e que entrarán en vigor este venres co obxectivo de que centros de día e residencias poidan seguir abertos aínda nos concellos nos que están vixentes as restricións pola Covid-19. Con iso, búscase paliar os efectos negativos que un peche prolongado de actividades ou o illamento sen visitas poidan ter nas persoas maiores e con algún tipo de discapacidade. 

As medidas acompañaranse, ademais, dun cribado ao 100 por cen do persoal que traballa nas residencias de maiores e de atención á discapacidade e o control de síntomas de usuarios e empregados. Cada dúas semanas farase tamén un cribado aleatorio entre internos que non presenten síntomas. 

Todas as medidas e recomendacións incluídas no protocolo articularanse en función de tres niveis de risco –baixo, medio e alto– en función da situación epidemiolóxica de cada área e que se calcularán tendo en conta indicadores como a incidencia acumulada en tres días, o número de casos orfos, a porcentaxe de PCR positivas entre os contactos dun caso confirmado ou o número de pacientes ingresados, entre outros.

VISITAS, CON PRECAUCIÓNS. Con iso, no caso das residencias, as visitas poderán ser una ao día nas que se sitúen en zonas de risco baixo, dúas á semana para as de risco medio e unha á semana para as de risco alto. Ademais, no nivel de risco inferior, cada usuario terá ata tres persoas de referencia, mentres que serán dúas no medio e unha no alto. 

En canto ás saídas, permitirase unha ao día en nivel de risco baixo e tres á semana no medio, mentres que se recomendará que se limiten á atención médica no caso do nivel alto. O persoal para actividades estará permitido en situación de risco baixo e ao 50% no medio, pero restrinxido en risco alto. 

A maiores, de forma xenérica, cada residente poderá recibir a visita dunha persona de cada vez, cunha duración máxima dunha hora ao día, excepto no caso de persoas que se atopen no proceso de final de vida. En contraposición, favorecerase "o contacto diario con familiares ou amigos mediante chamadas telefónicas, videollamadas ou videoconferencias". 

Para realizar as visitas, deberán solicitarse previamente e o familiar será sometido a unha avaliación de síntomas e control da temperatura. Será obrigatorio levar máscara e desfinfectarse as mans, e non poderá tocarse ao usuario. 

Sempre que sexa posible, a visita realizarase nun lugar aberto axardinado ou nunha sala ampla e ben ventilada. Só se realizarán visitas en habitación en persoas encamadas ou na fase final da vida. 

O protocolo recolle tamén que se "garantirá en todo momento a información e asesoramento ás familias sobre a situación xeral na residencia" e recoméndase que cada residente teña un profesional de referencia que funcione como "interlocutor" da familia. 

No caso das saídas, que se limitarán ao máximo, establécese que os internos en centros para persoas con discapacidade que acoden cada fin de semana o seu domicilio familiar realícense un test de dobre banda ao seu regreso. Con todo, evitarase " o illamento preventivo" dunha persona residente que realice unha saída agás se presenta síntomas. 

"Nas residencias nas que non exista un brote de infección por coronavirus, non se poderá illar ás persoas residentes nas súas habitacións, agás que se trate dun caso sospeitoso e só mentres non se teña o resultado da proba PCR", recolle o protocolo.

ACTIVIDADES E TERAPIAS LIMITADAS EN CENTROS DE DÍA. No caso dos centros de día, e para a realización de actividades e terapias dentro das residencias, a Xunta insta os centros a crear grupos de convivencia estables dun máximo de 10 persoas usuarias, que terán persoal específico asignado, mantendo "a maior homoxeneidade posible" nas distintas actividades. 

No caso de persoas nas que non é posible a utilización de máscara, evitarase a realización de actividades de grupo, limitando o seu contacto ao grupo de convivencia estable, e promoveranse actividades, na medida do posible, ao aire libre, reforzadas por pantallas ou megafonía. 

De forma xeral, non se celebrarán actos colectivos nas instalacións e suspenderanse as visitas comerciais, de programas escolares ou voluntarios. Se un centro asistencial comparte instalacións cun centro do día, o persoal debe ser independente. 

En canto ás restricións por nivel para as actividades con persoas maiores, en situación de risco baixo recoméndase non realizar interaccións fóra dos grupos estables de convivencia dun máximo de 10 persoas, un consello que será obrigatorio no nivel de risco medio. En centros de día con risco alto, non se realizarán actividades fóra de grupos de convivencia estable, que serán de cinco persoas. 

Así mesmo, a Xunta introduce no protocolo unha diferenciación por idade para protexer aos usuarios maiores en centros para persoas con discapacidade e centros ocupacionais. Nestes casos, se a situación é de risco alto, recoméndase evitar a asistencia de usuarios maiores de 65 anos a actividades de centros para persoas con discapacidade e maiores de 75 anos para centros ocupacionais. 

No entanto, cando se limite a asistencia de persoas maiores pola súa idade aos centros, "tentarase a súa atención mediante terapias individuais en domicilio ou con medios telemáticos". 

Comentarios