miércoles. 19.01.2022 |
El tiempo
miércoles. 19.01.2022
El tiempo

O 80% dos españois non substitúe a máscara tras exceder o tempo de uso

Una mascarilla abandonada. EFE
Unha máscara abandonada. EFE
Detéctase unha maior conciencia respecto diso por parte das mulleres (87%) que dos homes (78%)

Case o 80 por cento dos españois admite que non substitúe a máscara tras exceder o seu tempo de uso, segundo unha análise de Tendencias Cofares, enquisa sobre hábitos de protección fronte á Covid-19.

A máscara converteuse nun elemento imprescindible do día a día como medida de seguridade fronte ao coronavirus.

Un dos aspectos a ter en conta á hora de utilizala é tempo de uso e cada canto é necesario substituíla.

A análise de Tendencias Cofares revela que a maioría dos españois (82,5 %) asegura ser consciente das horas de recambio, demostrando así un coñecemento alto do seu uso.

Detéctase unha maior conciencia respecto diso por parte das mulleres (87 %) que dos homes (78 %).

A pesar do coñecemento teórico sobre o tempo de substitución da máscara, practicamente o mesmo porcentaxe (79,8 %) recoñece ter esquecementos, sendo de novo os homes quen máis os experimentan.

En termos xerais, o Ministerio de Consumo determina que, para garantir a súa eficacia e xa que logo a protección fronte á Covid-19, as máscaras deben substituírse cada catro horas.

Respecto ao establecemento onde se adquiren as máscaras, o 83,8 % dos españois considera que a farmacia é o lugar máis seguro e que máis garantías ofrece.

O supermercado queda como segunda opción, cun 9 %, e as plataformas online como terceira, cun 7,2 %.

O 75 % dos enquisados prefire utilizar auga e xabón antes que xel hidroalcohólico

No que respecta ao ámbito laboral, detéctase un uso estrito da máscara durante toda a xornada.

En concreto, así o fai un 71 %, mentres que o 17 % non a usa no seu posto por cumprirse as medidas de distanciamento.

Os españois adaptáronse ben á utilización da máscara. De feito, o 67 % asegura non ter ningún problema ou terse adaptado máis rápido do que esperaba.

Neste punto, as mulleres (39,8 %) recoñecen en maior medida que os homes (26,6 %) que o seu uso lles segue resultando incómodo e non se adaptan a levalas.

Por rango de idade, son as xeracións máis novas as que se adaptaron máis rápido ao uso da máscara ou non tiveron problemas para iso.

Así o asegura o 74,2 % dos enquisados da Xeración Z (18-25 anos), o 67,3 % dos Millennials (26-35 anos), o 60,7 % da Xeración X (36-55 anos) e o 65 % dos Boomers (máis de 55 anos).

Esta análise de Tendencias Cofares avaliou tamén as preferencias dos españois en canto á hixiene de mans. O 75 % dos enquisados prefire utilizar auga e xabón antes que xel hidroalcohólico.

Ademais, non houbo grandes cambios na frecuencia de toma de temperatura por mor da pandemia.

A nivel global, o 53 % afirma non tomarse máis a temperatura e de novo son os máis novos quen se mostran máis sensibles respecto diso.

Son os enquisados da Xeración Z (61 %) e os Millennials (59 %) os que máis incrementaron a frecuencia de toma de temperatura, fronte ao grupo da Xeración X (40 %) e os Boomers (26 %).

O 80% dos españois non substitúe a máscara tras exceder o tempo de uso
Comentarios