Galicia mantivo 36 dilixencias por subtracción de recentemente nados no ano 2019

En 2018 a cifra era de 35
5d71c6ce6f24eb11d640ab43-96

O Informe Anual da Fiscalía Xeral do Estado, deu a coñecer este luns, con motivo da apertura do ano xudicial 2020/2021, os datos sobre o labor de coordinación de todas as fiscalías nos procedementos por subtracción de menores recentemente nados.

Así, en España, en 2019, permaneceron incoadas 2.136 dilixencias relacionadas con esta materia, sete máis que en 2018; mentres que en Galicia houbo 36, un máis, o que implica que en todo o ano iniciouse un procedemento investigador por subtracción de menor recentemente nado. 

Así, a galega é a décima comunidade en canto á cifra de dilixencias incoadas por Fiscalía neste ámbito, por detrás de Andalucía (550), País Vasco (338), Cataluña (307), Madrid (301), Valencia (255), Canarias (83), Castela e León (77), Castela-A Mancha (49) e Aragón (38). 

Por outra banda, o número de menores estranxeiros non acompañados (MENA) acollidos por Galicia en 2019 baixaron nun total de 15, de modo que a 31 de decembro dese ano a Comunidade rexistraba 98 fronte aos 113 da mesma data do 2018. 

De acordo con este documento, recollido por Europa Press, o Rexistro de Menores Estranxeiros Non Acompañados de España tiña inscritos a 31 de decembro un total de 12.417 menores baixo a tutela ou acollemento dos servizos de protección, dos que 11.329 son nenos e 1.088 nenas. Esta cifra supón un descenso do 17,8% respecto dos 13.796 inscritos un ano antes. 

Andalucía é a autonomía que máis MENA acolle, con 4.617 rexistrados; seguida de Cataluña, con 1.977; Melilla, con 1.398; País Vasco con 777; Ceuta con 712; a Comunidade Valenciana con 691; a Comunidade de Madrid con 489; Canarias con 421; a Rexión de Murcia con 262; Aragón con 208; e Navarra con 209. 

Detrás destes territorios, sitúanse Cantabria, con 117; Galicia con 98; Castela e León con 86; Asturias con 79; Baleares con 71; Estremadura con 45; e A Rioxa con nove.

Descenso considerable  

A chegada en pateras ou embarcacións similares de menores estranxeiros non acompañados durante o ano 2019 descendeu "considerablemente" en relación co ano 2018, segundo despréndese do Informe Anual da Fiscalía. En concreto, pasouse dos 7.026 menores contabilizados en 2018 aos 2.873 do ano pasado, é dicir, un 59,1% menos. 

O Ministerio Fiscal recolle no informe, feito público este luns e recollido por Europa Press, as cifras destes menores chegados a España en embarcacións perigosas. Estas cifras non inclúen, xa que logo, a quen se introduciron no país de xeito clandestino a través de Ceuta e Melilla, ocultos en vehículos a motor, desde Francia ou por vía aérea con documentación falseada. 

Así, o perfil medio do menor que chega só a España é de sexo masculino (o 93,3%), e procede de Marrocos (60%). Pero tamén é significativa a representación de nenos alxerinos (12,2%), guineanos (9,6%), costamarfileños (6,3%) e malianos (5,5%). 

Desde a Fiscalía destacan a baixada de chegadas destes menores non acompañados ás costas do país, que en 2018 habia rexistrado un ascenso "excepcional". No entanto, ese ano rexistrouse unha subida de máis dun 3.000%, con respecto a 2017. 

O departamento dirixido por Dolores Delgado pon en valor o labor da Policía Nacional neste ámbito, xa que é a encargada de realizar as probas de ADN para determinar o vínculo familiar entre os menores e adultos que manifestan ser familia sen probas fehacientes. Neste sentido, sinala que se practicaron 650 probas en 2019, das que 574 deron un resultado positivo, confirmando o vínculo de filiación e 36 están pendentes. 

Comentarios