Baixa o consumo de drogas e alcol no confinamento e sobe o de internet

Segundo a enquisa realizada polo Observatorio Europeo das Drogas e as Adiccións o 71,9 % das persoas que se declaran consumidoras de drogas ilegais cesaron ou reduciron a frecuencia ou a cantidade do seu consumo
Un porro. AEP.
photo_camera Un porro. AEP.
O consumo de sustancias psicoactivas ilegais e de alcol tendeu cara á redución ou cesamento durante os meses de marzo a xuño, período no que estivo vixente o estado de alarma pola Covid-19, en tanto que o consumo de internet aumentou. 

Así se pon de manifesto nunha primeira análise realizada polo Observatorio Español das Drogas e as Adiccións tras revisar distintas fontes de información, informou o Ministerio de Sanidade nun comunicado. 

Segundo a enquisa realizada polo Observatorio Europeo das Drogas e as Adiccións entre o 8 de abril e o 31 de maio de 2020, na mostra española, o 71,9 % das persoas que se declaran consumidoras de drogas ilegais cesaron ou reduciron a frecuencia ou a cantidade do seu consumo, mentres que o 16,3 % non realizou cambios. 

Tamén os resultados da Enquisa web Europea Alcol e Covid-19 indican que a maioría dos españois reduciron o consumo de alcol ou o mantiveron sen cambios. 

Así, o 39,4 % declarou reducir a súa frecuencia de consumo, o 40,2 % reduciu o número de bebidas en cada ocasión e o 41,9 % realizou un menor número de episodios de consumo intensivo. 

Con todo, a enquisa sobre uso de internet, videoxogos e xogo con diñeiro online durante a pandemia, realizada polo Observatorio Español das Drogas e as Adiccións entre o 18 de maio e o 30 de xuño de 2020, mostra un aumento tanto na frecuencia de uso de videoxogos como na do uso de internet e reflicte unha diminución na frecuencia de xogo con diñeiro online xunto a un cambio no tipo de xogo usado. 

Así, durante o confinamento empezaron a usar videoxogos o 15,2 % das persoas enquisadas e o 68,9 % declara aumentar o uso de internet (72,2 % en mulleres, 67,5 % en homes). 

En canto á enquisa europea á poboación española sobre sustancias ilegais recolle, ademais, que tan só o 11,9 % dos consumidores aumentou a frecuencia ou a cantidade do consumo durante o período de confinamento. 

Esta tendencia xeral de redución apréciase para todas as sustancias, aínda que, no caso do cannabis, existe unha maior porcentaxe de persoas que non variaron o seu consumo e, incluso, aumentárono. 

As razóns apuntadas para reducir o consumo foron, en primeiro lugar, a menor dispoñibilidade para adquirir drogas, seguido do feito de ter menos oportunidades para consumir e a preocupación polos efectos na saúde. 

O informe recolle tamén os resultados da enquisa Tabaco, outras formas de consumo e confinamento, xa publicados polo Ministerio de Sanidade en maio, onde se indicaba que a exposición ao fume ambiental do tabaco nos fogares durante o confinamento diminuíu, cun 61,83 % de persoas enquisadas que estaban expostas e deixaran de estalo.
 
En canto ao uso das tecnoloxías, o 86,6 % dos enquisados referían non xogar con diñeiro online nin antes nin durante o confinamento. Entre aqueles que xogaron, o 28,5 % sinala xogar coa mesma frecuencia, o 26 % indica que durante o confinamento aumentouna (16,5 % iniciáronse no xogo) e o 45,5 % que a diminuíu. 

As admisións a tratamento na rede de atención a drogodependencias do Plan Nacional sobre Drogas mostraron un notable descenso, que se estima próximo ao 70 % e para todas as sustancias, aínda que foi relativamente menor no caso dos opioides ao priorizar a atención para tratamento con sustitutivos opioides e para os consumidores en situación de rúa. 

As urxencias relacionadas co consumo de sustancias psicoactivas tamén descenderon, aínda que de forma máis moderada. Sanidade precisa que se trata dunha análise preliminar baseado en fontes de datos con certas limitacións, cuxos resultados haberá que contextualizar cos que se obteñan das enquisas anuais e sistemas de información do Observatorio Español das Drogas e as Adiccións

Comentarios