Encuesta

Cal foi a noticia do ano en Galicia?

27.27 %
0 %
9.09 %
0 %
54.55 %
0 %
0 %
9.09 %
0 %
0 %
0 %
Comentarios