sábado. 22.01.2022 |
El tiempo
sábado. 22.01.2022
El tiempo

A Fiscalía de Valencia recorre a sentenza de paternidade de Julio Iglesias

Julio Iglesias, durante un acto promocional en México, en el año 2015.AEP
Julio Iglesias, durante un acto promocional en México, en el año 2015.AEP
Considera que a nai do demandante actuou en representación do seu fillo, non en nome propio, nun xuízo verbal anterior, polo que sería un caso xa xulgado

A Fiscalía provincial de Valencia presentou un recurso de apelación contra a sentenza que atribúe a paternidade do valenciano Javier Sánchez Santos ao cantante Julio Iglesias co argumento de ser "cousa xulgada", e pide o sobresemento do procedemento.

Nun escrito dirixido ao Xulgado de Primeira Instancia número 13 de Valencia para que proceda a remitilo á Audiencia Provincial, a Fiscalía recorre a sentenza do 9 de xullo que considerou que os indicios eran suficientes para apreciar esa paternidade, un fallo que o avogado do artista tamén anunciou que recorrería.

Neste procedemento, a Fiscalía considera que se dá "a tripla identidade, subxectiva, obxectiva e causa de pedir" para apreciar a cousa xulgada, baseada na seguridade xurídica de evitar continuos procesos sobre a mesma cuestión e evitar que unha contenda poida volver exporse, segundo recolle o texto do recurso.

Argumenta que a proxenitora, María Edite Santos, actuou en representación do seu fillo, non en nome propio, nun xuízo verbal anterior e, por se hai algunha dúbida, o propio demandante acudiuse no recurso de apelación e interpuxo o de casación e o de amparo, sen que a pretensión sexa distinta.

Nun auto do 3 de xuño desestimouse a excepción de cousa xulgada exposta polo fiscal e a representación do demandado, o que foi recorrido e volto desestimar.

Na continuación do xuízo, practicáronse os medios de proba propostos sen practicar a proba biolóxica solicitada respecto de Julio Iglesias, ao desestimarse a excepción de cousa xulgada.

Para a Fiscalía, no auto do 3 de xuño razoouse "de forma equivocada" xa que considerarse puro formalismo, artificio xurídico, carente de contido real ou pura decisión discrecional ou rutineira do letrado redactor da demanda o feito de exercitar accións en representación dun fillo menor de idade ou en nome propio deixaría sen virtualidad as accións exercitadas polos proxenitores.

E máxime, engade, cando o solicitado pola nai en representación do fillo menor coincide coa petición deste unha vez alcanzada a maioría de idade.

"Non hai, xa que logo, verdadeiro nin real cambio nos suxeitos de ambos os procesos de modo que concorre a identidade subxectiva requirida para a apreciación da cousa xulgada material entre os mesmos", segundo a Fiscalía. 

A Fiscalía de Valencia recorre a sentenza de paternidade de Julio...
Comentarios