O Goberno reduce a distancia entre mesas nos centros de traballo

Pasa de 2 metros a 1,5 metros na 'nova normalidade
Un hombre trabajando con su ordenador. PIXABAY
photo_camera Un home traballando co seu ordenador. PIXABAY

O Goberno reduciu a distancia entre mesas dos centros de traballo de 2 metros a 1,5 metros na 'nova normalidade', segundo recóllese no Real Decreto Lei de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo coronavirus publicado este mércores no Boletín Oficial do Estado (BOE). 

En concreto, no texto do decreto da 'nova normalidade' recóllese que se deberán adaptar as condicións de traballo, incluída a ordenación dos postos de traballo e a ordenación das quendas, así como o uso dos lugares comúns, de forma que se garanta o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal mínima de 1,5 metros entre os traballadores. 

Así, di que cando non sexa posible, "deberá proporcionarse aos traballadores equipos de protección adecuados ao nivel de risco". Doutra banda, apunta que se deberán adoptar medidas de ventilación, limpeza e de desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso dos centros de traballo, con arranxo aos protocolos que se establezan en cada caso. 

Tamén pide pór a disposición dos traballadores auga e xabón ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes e adoptar medidas para evitar a coincidencia masiva de persoas, tanto traballadores como clientes ou usuarios, nos centros de traballo durante as franxas horarias de previsible maior afluencia. 

"De xeito inmediato, o traballador colocarase unha máscara e seguirá as recomendacións que se lle indiquen"

Ademais, insta a que haxa unha reincorporación progresiva da forma presencial dos postos de traballo e a potenciación do uso do teletrabajo cando por natureza da actividade laboral sexa posible. 

O texto sinala que as persoas que presenten síntomas compatibles co coronavirus, estean en illamento domiciliario por diagnóstico do mesmo ou se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa coa enfermidade "non deberán acudir ao seu centro de traballo". 

Segundo o Goberno, se un traballador empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, contactarase de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de saúde correspondente, e, no seu caso, cos correspondentes servizos de prevención de riscos laborais. 

"De xeito inmediato, o traballador colocarase unha máscara e seguirá as recomendacións que se lle indiquen, ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario", engadiu. 

Comentarios