Goberno e sindicatos acordan a regulación do teletrabajo no emprego público

Terá carácter "voluntario e reversible" e aprobarase previsiblemente o 29 de setembro
Reunión entre Gobierno y sindicatos. EFE
photo_camera Reunión entre Goberno e sindicatos. EFE

O Goberno e as principais organizacións sindicais do sector público asinaron a reforma do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) para recoller a regulación básica do teletrabajo na función pública. 

Tras o encontro, a ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, puxo en valor o acordo e que se falou de teletrabajo nas administracións. 

"Creo que falar de teletrabajo en administracións públicas, de todas as administracións públicas nun texto, que é lexislación básica; falar de voluntariedad, reversibilidad, de como podemos seguir sendo pioneiros e punta de lanza nas administracións públicas é moi importante", apostilou. 

O pasado 11 de xuño, na reunión da Conferencia Sectorial de Administración Pública acordouse impulsar a reforma do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais relativas a dúas cuestións: impulso do teletrabajo e estudo sobre a temporalidade no emprego público. 

Este acordo suporá tramitar a inclusión dun novo artigo no Estatuto Básico do Empregado Público, do tal xeito que o persoal de todas as administracións públicas contará cunhas bases comúns para achegar seguridade xurídica á prestación de traballo mediante teletrabajo, que terá carácter voluntario e reversible, "salvo en supostos excepcionais". 

O teletrabajo non poderá supor ningún incumprimento da xornada e o horario e da normativa en materia de protección de datos de carácter persoal

O texto que se incorporará no Estatuto Básico regula con carácter xeral a prestación do servizo a distancia mediante teletrabajo, como modalidade organizativa, "fomentando así o uso das novas tecnoloxías e o desenvolvemento da administración dixital". 

Así mesmo, recolle que o teletrabajo non poderá supor ningún incumprimento da xornada e o horario e da normativa en materia de protección de datos de carácter persoal. Tamén establece que será requisito previo a valoración do carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tarefas asignadas ao posto e a formación en competencias dixitais. 

Doutra banda, di que a prestación de servizo a distancia mediante a modalidade de teletrabjo non será considerada como ordinaria nin pode ser absoluta, senón que será en cada ámbito e na normativa reguladora que se dite por cada Administración competente onde se determine a prestación de servizos que pode desenvolverse baixo esta normalidade. 

O texto apunta que se define o teletrabajo como aquela modalidade de prestación de servizos a distancia na que o contido competencial do posto de traballo pode desenvolverse fóra das dependencias da Administración e establécese expresamente que, en todo caso, esta modalidade deberá contribuír a unha mellor organización do traballo a través da identificación de obxectivos e a avaliación do seu cumprimento. 

A utilización do teletrabajo deberá ir supeditada a que se garanta a prestación dos servizos públicos, asegurando o cumprimento das necesidades do servizo, e tamén se establece expresamente que a utilización desta modalidade de traballo debe ser "expresamente autorizada". 

Os funcionarios que teletrabajen terán os mesmos deberes e dereitos que o resto e a Administración deberá proporcionar e manter os medios tecnolóxicos necesarios para a actividade. Tamén se garante o dereito á intimidade ou desconexión dixital. 

Para rematar, o texto sinala que o desempeño do teletrabajo realizarase nos termos das normas de cada administración pública, "sendo obxecto de negociación colectiva en cada ámbito", e que as administracións públicas que o requiran poderán dispor dun período de seis meses para adaptar a regulación do teletrabajo no seu ámbito competencial. 

O acordo aprobarase previsiblemente no Consello de Ministros do próximo martes 29 de setembro, segundo fontes sindicais, aínda que inicialmente barallábase a data de mañá.

Valoración positiva dos sindicatos

Desde a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), o seu presidente, Miguel Borra, subliñou que se trata dun acordo "novo", que mellorará as condicións laborais e favorecerá a conciliación do traballo coa vida persoal e familiar os empregados públicos. 

"Este acordo supón introducir por primeira vez o dereito ao teletrabajo no Estatuto Básico do Emprego Público, e xa que logo poderanse acoller ao mesmo tanto o persoal funcionario como laboral das administracións públicas", destacou Borra, que se mostrou convencido de que esta modalidade laboral "tamén reverterá nunha mellora dos servizos públicos que recibe a cidadanía". 

Unha vez conseguido o acordo sobre teletrabajo, CSIF pediu que se abra canto antes a negociación noutros ámbitos, como as retribucións ou a oferta de emprego público, ante as dificultades e a presión dos persoais en áreas como a sanidade, a educación, os servizos de emprego ou a Seguridade Social, como consecuencia da pandemia. 

Este acordo servirá de norma básica para todas as administracións e para todos os empregados públicos

Pola súa banda, o responsable federal da AGE de UXT, Carlos Álvarez, explicou que o sindicato deu o seu respaldo ao texto porque deixa claros "elementos básicos como a voluntariedad, a reversibilidad e a asunción de gastos por parte das administracións. 

Ademais, incidiu en que introduce unha serie de valores como a transparencia, a igualdade e a obxectividade, o que concede ao teletrabajo un carácter "o suficientemente garantista en termos de dereitos para os empregados públicos e en termos de servizos para a cidadanía". 

Este acordo servirá de norma básica para todas as administracións e para todos os empregados públicos e deberá desenvolverse sectorial e territorialmente a través da negociación colectiva. Por iso, o sindicato instou ás administracións a abrir sen demora as mesas de negociación nos diferentes ámbitos, e especificamente na AGE "de xeito inmediato". 

Na mesma liña, CCOO pediu ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública que inste o resto de administracións, tanto estatais como autonómicas, a que inicien inmediatamente as negociacións sobre o teletrabajo nos seus respectivos ámbitos. 

Así mesmo, reclamou á ministra Darias a apertura inmediata da mesa de diálogo social para negociar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) e un III Acordo para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, comprometido polo Goberno. 

Na súa opinión, devandito acordo debe priorizar políticas que eliminen a precariedade no sector público, asegurar o aumento e a estabilidade dos persoais, eliminar a limitación que supón a taxa de reposición, abordar a carreira e a clasificación profesional, mellorar os dereitos laborais e avanzar na recuperación do poder adquisitivo. 

Comentarios