A economía galega creceu un 1,9 % no ano 2019

Navarra foi a comunidade cuxo PIB creceu máis no anterior curso
Traballadores na planta de PSA Vigo nunha imaxe de arquivo. AEP
photo_camera Traballadores na planta de PSA Vigo nunha imaxe de arquivo. AEP

O Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia creceu un 1,9 % no ano 2019, de acordo coa primeira estimación publicada este luns polo Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid consolidouse en 2019 como a primeira economía rexional, tras superar a Cataluña en 2018, cun PIB que supón o 19,3 % do conxunto do PIB nacional.

Segundo os datos do INE, o PIB madrileño a peche de ano era de 239.878 millóns de euros, o 19,3 % do PIB nacional, tres décimas por encima do de Cataluña, con 236.739 millóns de euros equivalentes ao 19 % do PIB nacional.

Navarra foi a comunidade que rexistrou o maior crecemento económico en 2019 (2,8 %), seguida de Madrid (2,5 %), ambas por encima do 2 % da economía nacional, en tanto que Madrid mantivo a súa posición de liderado como rexión máis rica por habitante, con 35.876 euros de PIB per cápita, un 35,7 % superior á media nacional de 26.438 euros.

Os menores crecementos do PIB en termos de volume corresponderon á cidade autónoma de

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia creció un 1,9 % en el año 2019, de acuerdo con la primera estimación publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid se consolidó en 2019 como la primera economía regional, tras superar a Cataluña en 2018, con un PIB que supone el 19,3 % del conjunto del PIB nacional.

Según los datos del INE, el PIB madrileño a cierre de año era de 239.878 millones de euros, el 19,3 % del PIB nacional, tres décimas por encima del de Cataluña, con 236.739 millones de euros equivalentes al 19 % del PIB nacional.

Navarra fue la comunidad que registró el mayor crecimiento económico en 2019 (2,8 %), seguida de Madrid (2,5 %), ambas por encima del 2 % de la economía nacional, en tanto que Madrid mantuvo su posición de liderazgo como región más rica por habitante, con 35.876 euros de PIB per cápita, un 35,7 % superior a la media nacional de 26.438 euros.

Los menores crecimientos del PIB en términos de volumen correspondieron a la ciudad autónoma de Ceuta (1,0%), Castilla y León (1,1%) y la ciudad autónoma de Melilla (1,2%).

De los diecinueve territorios regionales de España, doce registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-28), que fue del 1,5 %.

(1,0%), Castela e León (1,1%) e a cidade autónoma de Melilla (1,2%).

Dos dezanove territorios rexionais de España, doce rexistraron crecementos en volume do seu PIB superiores ao da Unión Europea (UE-28), que foi do 1,5 %.

Comentarios